Europska agencija za sigurnost hrane

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) osnovana je u okviru sveobuhvatnoga programa za poboljšanje sigurnosti hrane, osiguranje zaštite potrošača te ponovnu uspostavu i održavanje povjerenja u opskrbu hranom na području EU-a. EFSA nudi neovisne i znanstveno utemeljene savjete o svim temama koje se izravno ili neizravno odnose na sigurnost hrane. EFSA-inim mandatom obuhvaćeni su sigurnost hrane i hrane za životinje, prehrana, zdravlje i dobrobit životinja te zaštita i zdravlje bilja. Agencija otvoreno i transparentno izvještava o rizicima.

Procjene rizika koje provodi EFSA čvrst su temelj europskih politika i zakonodavstva te podrška Europskoj komisiji, Europskomu parlamentu i državama članicama EU-a pri donošenju učinkovitih i pravovremenih odluka u području upravljanja rizicima. Prikupljanje i analiza znanstvenih podataka, utvrđivanje nadolazećih rizika i znanstvena podrška Komisiji, posebno u slučaju krizne situacije u prehrambenome sektoru, daljnji su zadaci u okviru EFSA-ina mandata, kako je utvrđeno Uredbom o osnivanju (EZ) br. 178/2002 od 28. siječnja 2002.

EFSA-om upravlja neovisan upravni odbor čiji su članovi imenovani kako bi djelovali u javnome interesu te ni na koji način ne zastupaju vlade, organizacije ili gospodarske grane. Upravni odbor EFSA-e DeutschEnglishfrançaisitaliano osigurava učinkovit rad tijela. Odbor je odgovoran za donošenje nacrta proračuna i programa rada Agencije, praćenje njihove provedbe i sastavljanje poslovnika. Osim toga, imenuje izvršnoga direktora EFSA-e te članove znanstvenoga odbora i vijeća.

Izvršni direktor EFSA-e DeutschEnglishfrançaisitaliano pravni je zastupnik Agencije i odgovara upravnome odboru. Imenovan na razdoblje od pet godina, što se može i produžiti, izvršni je direktor odgovoran za sve operativne poslove, kadrovska pitanja i sastavljanje godišnjega programa rada u dogovoru s Europskom komisijom, Europskim parlamentom i državama članicama EU-a.

EFSA-in znanstveni odbor i vijeća DeutschEnglishfrançaisitaliano dostavljaju europskim donositeljima odluka znanstveno utemeljene savjete u području hrane i hrane za životinje, prehrane, zdravlja i dobrobiti životinja te zaštite i zdravlja bilja. EFSA u okviru svojega mandata također ocjenjuje sigurnost okoliša. Sve veći dio posla Agencije odnosi se na ocjenjivanje sigurnosti pravno reguliranih proizvoda, tvari i navoda za koje je podnesen zahtjev za odobrenje, čime se podržavaju inovacije u poljoprivredno-prehrambenome sektoru.

EFSA-ina znanstvena vijeća sastavljena su od visokokvalificiranih neovisnih znanstvenih stručnjaka s bogatim znanjem u području procjene rizika. Svi članovi imenuju se u javnome postupku odabira na temelju dokazane znanstvene izvrsnosti. Rad znanstvenoga odbora i znanstvenih vijeća podržavaju zaposlenici EFSA-e iz triju znanstvenih uprava.

EFSA-in savjetodavni forum DeutschEnglishfrançaisitaliano povezuje Agenciju s nacionalnim tijelima za sigurnost hrane svih 28 država članica EU-a, Islanda i Norveške te s promatračima iz Švicarske i Europske komisije. Rad Agencije s državama članicama temelji se na suradnji, pri čemu forum ima središnju ulogu. Njime je osiguran mehanizam za razmjenu informacija o potencijalnim rizicima i za udruživanje znanja.

Izvršna direktorica:
Catherine Geslain-Lanéelle

 Vidi također

  • "Tko je tko" imenik EU-a pdfDeutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it)  

KONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?