You are here:

Ευρωπαϊκή Aρχή για την Aσφάλεια των Tροφίμων

Η Ευρωπαϊκή Aρχή για την Aσφάλεια των Tροφίμων δημιουργήθηκε ως τμήμα ενός ευρύτερου προγράμματος με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας τροφίμων στην ΕΕ, τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών και την αποκατάσταση και διατήρηση της εμπιστοσύνης στα ευρωπαϊκά τρόφιμα. Η ΕΑΑΤ παρέχει ανεξάρτητες επιστημονικές συμβουλές για όλα τα θέματα που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την ασφάλεια των τροφίμων. Τα καθήκοντά της καλύπτουν θέματα ασφάλειας τροφίμων και ζωοτροφών, διατροφής, υγείας και ορθής μεταχείρισης των ζώων, καθώς και προστασίας και υγείας των φυτών. Η Αρχή ενημερώνει για τους κινδύνους με ανοικτό και διαφανή τρόπο.

Οι αξιολογήσεις κινδύνου που πραγματοποιεί η ΕΑΑΤ αποτελούν τη βάση για τις ευρωπαϊκές πολιτικές και την ευρωπαϊκή νομοθεσία, και βοηθούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη της ΕΕ να λαμβάνουν αποτελεσματικές και έγκαιρες αποφάσεις για τη διαχείριση κινδύνων. Η συλλογή και ανάλυση επιστημονικών δεδομένων, ο εντοπισμός νεοεμφανιζόμενων κινδύνων και η παροχή επιστημονικής βοήθειας στην Επιτροπή, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις διατροφικών κρίσεων, συγκαταλέγονται επίσης στα καθήκοντα της ΕΑΑΤ, όπως ορίζει ο ιδρυτικός κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 της 28ης Ιανουαρίου 2002.

Η ΕΑΑΤ διοικείται από ανεξάρτητο διοικητικό συμβούλιο του οποίου τα μέλη διορίζονται για να διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον και δεν εκπροσωπούν κυβερνήσεις, οργανισμούς ή κλάδους. Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΑΑΤ Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) μεριμνά για την αποτελεσματική και ικανοποιητική λειτουργία της Αρχής, και είναι αρμόδιο για την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού και των προγραμμάτων εργασίας και την παρακολούθηση της εκτέλεσής τους, καθώς και για την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού. Επίσης, διορίζει τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής και των επιστημονικών ομάδων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΑΑΤ Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της Αρχής και αναφέρεται στο διοικητικό συμβούλιο. Διορίζεται για περίοδο 5 ετών, η οποία είναι ανανεώσιμη, και είναι υπεύθυνος για όλα τα θέματα λειτουργίας και προσωπικού καθώς και για τη σύνταξη του ετήσιου προγράμματος εργασίας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η επιστημονική επιτροπή και οι επιστημονικές ομάδες της ΕΑΑΤ Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) παρέχουν επιστημονικές συμβουλές στους αρμοδίους χάραξης πολιτικής στους τομείς της ασφάλειας τροφίμων και ζωοτροφών, της διατροφής, της υγείας και ορθής μεταχείρισης των ζώων, και της προστασίας και υγείας των φυτών. Στο πλαίσιο των καθηκόντων της, η ΕΑΑΤ αξιολογεί επίσης την περιβαλλοντική ασφάλεια. Ένα συνεχώς μεγαλύτερο μέρος των καθηκόντων της Αρχής αφορά την αξιολόγηση της ασφάλειας ρυθμιζόμενων προϊόντων, τις ουσίες και τους ισχυρισμούς υγείας που υποβάλλονται για έγκριση στην ΕΕ, και με τον τρόπο αυτό στηρίζει την καινοτομία στον τομέα των γεωργικών ειδών διατροφής.

Οι επιστημονικές ομάδες της ΕΑΑΤ απαρτίζονται από άριστα καταρτισμένους, ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες με διεξοδική γνώση σε θέματα αξιολόγησης κινδύνου. Όλα τα μέλη προσλαμβάνονται με ανοικτή διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων βάσει των αποδεδειγμένων επιστημονικών τους προσόντων. Η επιστημονική επιτροπή και οι επιστημονικές ομάδες επικουρούνται από το προσωπικό της ΕΑΑΤ το οποίο υπάγεται σε τρεις επιστημονικές διευθύνσεις.

Το Συμβουλευτικό Σώμα της ΕΑΑΤ Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) εξασφαλίζει τη στενή συνεργασία μεταξύ της Αρχής και των αρμόδιων φορέων στα 28 κράτη μέλη, την Ισλανδία και τη Νορβηγία, καθώς και παρατηρητών από την Ελβετία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το σώμα αυτό αποτελεί τον πυρήνα της συνεργασίας της ΕΑΑΤ με τα κράτη μέλη της ΕΕ και το μέσο, αφενός, ανταλλαγής πληροφοριών για δυνητικούς κινδύνους, και, αφετέρου, συγκέντρωσης γνώσεων.

Διευθύνων σύμβουλος:
Catherine Geslain-Lanéelle

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση

Via Carlo Magno 1A

I-43126 Parma

Italia

Τηλ
+39 0521 036 111
Φαξ
+39 0521 036 110