Sökväg

Europeiska fiskerikontrollbyrån (Efca)

Fiskerikontrollbyrån har sitt säte i den spanska staden Vigo och ser till att den gemensamma fiskepolitikens kontroller och övervakningsåtgärder följer högsta möjliga gemensamma standard.

Byrån är navet i EU-ländernas operativa samarbete. Den bistår länderna och EU-kommissionen i deras arbete, organiserar och samordnar nationella kontroll- och inspektionsinsatser samt utbildar ländernas inspektörer och instruktörer. På så sätt ser byrån till att den gemensamma fiskepolitikens regler följs och tillämpas effektivt och konsekvent.

Byrån bidrar till lika konkurrensvillkor inom fiskenäringen genom att se till att alla uppfyller sina skyldigheter och behandlas lika, oberoende av var de är verksamma. Den bidrar också till ett hållbart fiske genom att säkerställa att gällande bestämmelser för bevarande och förvaltning verkligen följs, så att fiskeresurserna kan utnyttjas både av nuvarande och framtida generationer.

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?