Navigacijska pot

Evropska agencija za nadzor ribištva

Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA), ki ima sedež v španskem Vigu, v okviru skupne ribiške politike skrbi za uveljavljanje visokih skupnih standardov nadzora, inšpekcije in spremljanja.

Agencija skrbi za operativno sodelovanje med državami EU ter državam in Evropski komisiji zagotavlja podporo. Organizira in usklajuje nacionalne dejavnosti nadzora in inšpekcije ter z usposabljanjem nacionalnih inšpektorjev in voditeljev usposabljanj zagotavlja učinkovito in dosledno spoštovanje in izvajanje pravil Skupne ribiške politike.

Agencija prispeva tudi k oblikovanju enakih pogojev za vse v ribištvu, in sicer z zagotavljanjem spoštovanja obveznosti in enake obravnave vseh udeležencev v sektorju, ne glede na to, kje delujejo. Podpira tudi trajnostno ribištvo, saj krepi spoštovanje veljavnih ukrepov za ohranjanje in upravljanje ribolovnih virov, kar bo koristilo sedanjim in prihodnjim generacijam.

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?