Agenţia Europeană de Control al Pescuitului (AECP)

Agenţia Europeană de Control al Pescuitului (AECP), cu sediul la Vigo (Spania), a fost creată pentru a promova cele mai înalte standarde în materie de control, inspecţie şi supraveghere în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului (PCP).

AECP structurează cooperarea operaţională dintre statele membre şi le oferă asistenţă acestora şi Comisiei. Organizează şi coordonează cooperarea la nivelul activităţilor naţionale de control şi inspecţie şi se ocupă de pregătirea inspectorilor şi a formatorilor, pentru a garanta respectarea şi aplicarea eficientă şi coerentă a normelor PCP.

Agenţia contribuie la asigurarea unor condiţii echitabile de concurenţă în industria pescuitului, astfel încât obligaţiile să fie respectate şi toate părţile implicate în acest sector să fie tratate în mod egal, indiferent unde operează. De asemenea, promovează un pescuit durabil, contribuind la respectarea măsurilor de conservare şi gestionare existente, în beneficiul generaţiilor de azi şi de mâine.

CONTACT

Pentru informaţii generale

Sunaţi la
00 800 6 7 8 9 10 11 Detalii despre serviciile oferite

Trimiteţi-ne întrebările dvs. prin e-mail

Datele de contact ale instituţiilor, relaţii cu presa, vizite

Ajutaţi-ne să îmbunătăţim portalul

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

DaNu

Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră: