Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA)

Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA) z siedzibą w Vigo (Hiszpania) została ustanowiona w celu promowania stosowania najwyższych wspólnych norm w zakresie kontroli, inspekcji oraz nadzoru w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb).

EFCA ułatwia współpracę operacyjną między krajami UE oraz zapewnia wsparcie krajom UE i Komisji. Organizuje i koordynuje krajowe działania w zakresie kontroli i inspekcji, organizuje szkolenia dla inspektorów i osób prowadzących szkolenia z krajów UE, tak aby zagwarantować, że przepisy dotyczące WPRyb są skutecznie i konsekwentnie stosowane.

Agencja pomaga zapewnić równe szanse wszystkim przedstawicielom sektora rybołówstwa, tak aby byli traktowani jednakowo niezależnie od miejsca prowadzenia swojej działalności oraz aby przepisy były prawidłowo stosowane. Działa również na rzecz promowania zrównoważonego rybołówstwa i mając na uwadze dobro obecnych przyszłych pokoleń, czuwa nad lepszym przestrzeganiem obowiązujących środków ochrony zasobów rybnych i zarządzania nimi.

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?