Kruimelpad

Europees Bureau voor visserijcontrole

Het Europees Bureau voor visserijcontrole in Vigo (Spanje) werd opgericht om de strengste gemeenschappelijke normen voor controle, inspectie en toezicht te handhaven in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid.

Het bureau regelt de operationele samenwerking tussen de EU-landen, en staat hen en de Commissie bij. Het organiseert en coördineert de samenwerking tussen de nationale controles en inspecties, en het leidt inspecteurs en lesgevers van de EU-landen op om ervoor te zorgen dat de EU-regels voor visserij overal effectief en gelijk worden nageleefd en toegepast.

Het bureau draagt ertoe bij dat iedereen in de visserijsector zijn verplichtingen nakomt en overal op gelijke voet kan concurreren. Het promoot ook duurzame visserij door ervoor te zorgen dat de maatregelen voor de instandhouding en het beheer van visbestanden beter worden nageleefd in het belang van de huidige en de toekomstige generaties.

CONTACT

Algemene inlichtingen

Bel
00 800 6 7 8 9 10 11 Nadere informatie

E-mail ons uw vragen

Contactgegevens instellingen, bezoekersdiensten, persdiensten

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

JaNee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?