Europska agencija za nadzor u ribarstvu (EFCA)

Europska agencija za nadzor u ribarstvu, sa sjedištem u Vigu u Španjolskoj, osnovana je radi promicanja najviših zajedničkih standarda nadzora, inspekcije i praćenja u okviru zajedničke ribarstvene politike (ZRP).

Agencija posreduje pri operativnoj suradnji među državama EU-a te pomaže njima i Komisiji. Organizira i koordinira suradnju među nacionalnim nadzornim i inspekcijskim aktivnostima te osposobljava nacionalne inspektore i instruktore kako bi osigurala poštovanje te učinkovitu i dosljednu primjenu pravila zajedničke ribarstvene politike.

Agencija pomaže osigurati jednake uvjete za sve u ribarstvenoj industriji tako da promiče ispunjavanje obveza i jednak tretman za sve u sektoru, bez obzira na to gdje djeluju. Poboljšanjem sukladnosti s postojećim mjerama očuvanja i gospodarenja Agencija također pridonosi održivomu ribarstvu na dobrobit sadašnjih i budućih generacija.

KONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?