Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA)

Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA) perustettiin edistämään yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) mukaisia yhteisiä valvonta- ja tarkastusstandardeja. Virasto sijaitsee Vigossa Espanjassa.

EFCA on mukana järjestämässä EU-maiden operationaalista yhteistyötä ja avustaa kansallisia viranomaisia ja komissiota. Se organisoi ja koordinoi yhteistyötä kansallisten valvonta- ja tarkastustoimien välillä sekä kouluttaa kansallisia tarkastajia ja kouluttajia. Siten halutaan varmistaa, että yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjä noudatetaan ja ne pannaan tehokkaasti ja yhtenäisesti täytäntöön.

EFCA auttaa huolehtimaan siitä, että kalastusalalla on yhtäläiset toimintaolosuhteet, jolloin alan toimijoita kohdellaan yhdenvertaisesti ja velvoitteita noudatetaan kaikkialla. EFCA edistää myös kestävää kalataloutta ja kalavarojen säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden noudattamista, mikä hyödyttää sekä nykyisiä että tulevia sukupolvia.

YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.