Navigatsioonitee

Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA)

Hispaanias Vigos asuv Euroopa Kalanduskontrolli Amet loodi selleks, et edendada ühise kalanduspoliitika (ÜKP) raames kõrgeimaid ühiseid kontrolli-, inspekteerimis- ja seirestandardeid.

Euroopa Kalanduskontrolli Amet aitab kaasa ELi liikmesriikide vahelisele opetatiivkoostööle ning abistab neid ja komisjoni. Asjaomane amet korraldab ning koordineerib koostööd riikliku kontrolli- ja inspekteerimistegevuse alal ning koolitab välja riiklikke inspektoreid ning koolitajaid, et tagada ÜKP eeskirjadest kinnipidamine ja nende tõhus ning järjepidev kohaldamine.

Amet aitab tagada võrdsete võimaluste olemasolu kalandustööstuses, et järgitaks kohustustest kinnipidamist ning et asjaomases sektoris koheldaks kõiki võrdselt, olenemata sellest, kus nad tegutsevad. Samuti aitab ameti töö kaasa jätkusuutliku kalanduse püsimajäämisele, täiustades kehtivate kaitse- ja haldusmeetmete järgimist praeguste ning tulevaste põlvkondade hüvanguks.

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?