Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA)

Evropská agentura pro kontrolu rybolovu se sídlem ve Vigu (Španělsko) prosazuje přísné společné standardy pro kontrolu, inspekci a dohled v rámci společné rybářské politiky (SRP).

EFCA zprostředkovává operativní spolupráci mezi zeměmi EU. Její služby využívají jak členské státy, tak Evropská komise. Organizuje a koordinuje spolupráci vnitrostátních kontrolních a inspekční subjektů a zajišťuje odbornou přípravu inspektorů a školitelů ze zemí Unie tak, aby byla pravidla SRP dodržována a uplatňována účinně a důsledně.

Agentura přispívá k tomu, aby byly v odvětví rybolovu zajištěny rovné podmínky, a stará se o to, aby bez ohledu na místo činnosti plnily všechny subjekty své povinnosti a nedocházelo k diskriminaci. Přispívá také k tomu, aby měl rybolov v EU udržitelný charakter – díky ní jsou lépe dodržována platná opatření v zájmu ochrany a řízení rybích populací, aby byly zachovány v dobrém stavu i v budoucnu.

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?