You are here:

Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA)

Evropská agentura pro kontrolu rybolovu se sídlem ve Vigu (Španělsko) prosazuje přísné společné standardy pro kontrolu, inspekci a dohled v rámci společné rybářské politiky (SRP).

EFCA zprostředkovává operativní spolupráci mezi zeměmi EU. Její služby využívají jak členské státy, tak Evropská komise. Organizuje a koordinuje spolupráci vnitrostátních kontrolních a inspekční subjektů a zajišťuje odbornou přípravu inspektorů a školitelů ze zemí Unie tak, aby byla pravidla SRP dodržována a uplatňována účinně a důsledně.

Agentura přispívá k tomu, aby byly v odvětví rybolovu zajištěny rovné podmínky, a stará se o to, aby bez ohledu na místo činnosti plnily všechny subjekty své povinnosti a nedocházelo k diskriminaci. Přispívá také k tomu, aby měl rybolov v EU udržitelný charakter – díky ní jsou lépe dodržována platná opatření v zájmu ochrany a řízení rybích populací, aby byly zachovány v dobrém stavu i v budoucnu.

Evropská agentura pro kontrolu rybolovu

Kontakt

Adresa

Edificio Odriozola

Avenida García Barbón 4

E–36201 Vigo

Tel
+34 986 12 06 10
Fax
+34 986 12 52 34
Odkazy
Sociální sítě