Европейска агенция за контрол на рибарството

Европейската агенция за контрол на рибарството, със седалище във Виго, Испания, е създадена с цел насърчаване на висок общ стандарт за контрол, проверка и надзор в рамките на Общата политика в областта на рибарството (ОПОР).

Агенцията улеснява оперативното сътрудничество между страните от ЕС, помагайки както на тях, така и на Комисията. Тя организира и координира сътрудничеството между националните служби за контрол и инспекционните дейности и обучава национални инспектори и инструктори, за да гарантира ефективното и последователно изпълнение и прилагане на правилата на ОПОР.

Агенцията допринася за осигуряването на равноправни условия на конкуренция за всички в риболовната промишленост, с което гарантира спазването на задълженията и равното третиране на работещите в сектора, където и да извършват дейността си. Тя допринася също така за изграждането на устойчиво рибарство като подобрява спазването на съществуващите мерки за опазване и управление в полза на бъдещите поколения.

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?