Sökväg

Europeiska miljöbyrån

Vad vi gör

Vi förmedlar oberoende information om miljön som underlag till EU:s och medlemsländernas miljöpolitik.
Europeiska miljöbyrån har cirka 130 fast anställda medarbetare och en årsbudget på 40 miljoner euro. Vi tar fram information och bedömningar om

 • miljöns tillstånd
 • utvecklingen på miljöområdet, bl.a. ekonomiska och sociala faktorer som påverkar miljön
 • olika miljöinsatser och deras effekt
 • tendenser och problem i framtiden.

Medlemsländer

Miljöbyrån har för närvarande 32 medlemmar – de 28 EU-länderna samt Island, Norge, Liechtenstein, Schweiz och Turkiet.

Samarbetspartner

 • Eionet English – det europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (främst nationella miljömyndigheter och miljöministerier med cirka 300 institutioner på lägre instanser).

Miljöbyrån ansvarar för att vidareutveckla Eionet och samordna verksamheten.

 • Europeiska ämnescentrum – inrättade av miljöbyrån för att samla in, bearbeta och analysera data om
  • vatten
  • luft och klimatförändringar
  • biologisk mångfald
  • hållbar konsumtion och produktion
  • markanvändning och geografisk information.
 • EU:s statistikkontor DeutschEnglishfrançais och EU:s gemensamma forskningscentrum English
 • OECD Englishfrançais
 • FN:s miljöprogram Englishespañolfrançais
 • FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) Englishespañolfrançais
 • Världshälsoorganisationen (WHO) Englishespañolfrançais

Rättslig grund

EU:s förordning 401/2009 om Europeiska miljöbyrån och Eionet

Inrättad: 1993

Verkställande direktör:
Mr. Hans BRUYNINCKX

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?