Navigacijska pot

Evropska agencija za okolje

Naše naloge

Agencija, ki ima približno 130 redno zaposlenih in letni proračun v višini 40 milijonov EUR, zagotavlja neodvisne informacije o okolju, ki jih države članice in EU uporabijo pri pripravi politik.
Pripravljamo celovite informacije in ocene o:

 • stanju okolja;
 • okoljskih gibanjih, vključno z oceno ekonomskih in socialnih dejavnikov, ki bremenijo okolje;
 • politikah in njihovi učinkovitosti;
 • morebitnih prihodnjih gibanjih in težavah.

Članice

Evropska agencija za okolje ima 32 članic – 28 držav EU ter Islandijo, Lihtenštajn, Norveško, Švico in Turčijo.

Partnerji

 • Eionet English – Evropsko okoljsko informacijsko in opazovalno omrežje (večinoma nacionalne okoljske agencije in ministrstva s približno 300 organi).

Evropska agencija za okolje je odgovorna za razvoj omrežja Eionet in usklajuje njegove dejavnosti.

 • Evropski tematski centri – Centri, ki jih je vzpostavila Evropska agencija za okolje, zbirajo, upravljajo in analizirajo podatke o:
  • vodi,
  • zraku in podnebnih spremembah,
  • biotski raznovrstnosti,
  • trajnostni porabi in proizvodnji,
  • rabi tal in prostorskih informacijah.
 • Statistični urad EU DeutschEnglishfrançais in Skupni raziskovalni center EU English
 • Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj Englishfrançais
 • Okoljski program Združenih narodov Englishespañolfrançais
 • Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo Englishespañolfrançais
 • Svetovna zdravstvena organizacija Englishespañolfrançais

Pravna podlaga

Uredba EU 401/2009 o Evropski agenciji za okolje in Evropskem okoljskem informacijskem in opazovalnem omrežju

Leto ustanovitve: 1993

Direktor:
gospod Hans BRUYNINCKX

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?