Európska environmentálna agentúra

Čo robíme

Poskytujeme nezávislé informácie o životnom prostredí, ktoré slúžia ako podklady pre tvorbu politík na úrovni EÚ a jednotlivých členských štátov.
Máme približne 130 stálych zamestnancov a náš ročný rozpočet je 40 mil. EUR. Poskytujeme celý rad informácií a hodnotení o:

 • stave životného prostredia;
 • environmentálnych trendoch vrátane vyhodnotenia vplyvu ekonomických a sociálnych faktorov na životné prostredie;
 • politikách a ich efektívnosti ;
 • možných budúcich trendoch a otázkach.

Členské štáty

Európska environmentálna agentúra má v súčasnosti 32 členov – 28 členských štátov EÚ, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko a Turecko.

Partneri

 • Eionet English – Európska environmentálna informačná a ;monitorovacia sieť (predovšetkým národné agentúry životného prostredia a ministerstvá a približne 300 inštitúcií na nižšej úrovni).

Európska environmentálna agentúra je zodpovedná za rozvoj siete Eionet a koordináciu jej činností.

 • Európske tematické strediská zriadené agentúrou zhromažďujú, spracúvajú a analyzujú údaje o:
  • kvalite vody;
  • ovzduší a zmenách klímy;
  • biodiverzite;
  • udržateľnej spotrebe a ;výrobe;
  • využití geografických oblastí a priestorových informáciách.
 • Štatistický úrad EÚ DeutschEnglishfrançais a Spoločné výskumné centrum EÚ English
 • OECD Englishfrançais
 • Environmentálny program OSN Englishespañolfrançais
 • Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo Englishespañolfrançais
 • Svetová zdravotnícka organizácia Englishespañolfrançais

Právny základ našej práce

Nariadenie EÚ č.1210/90 o zriadení agentúry EEA a siete Eionet

Rok založenia: 1993

Výkonná riaditeľka:
p. Hans BRUYNINCKX

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?