You are here:

Europejska Agencja Środowiska

Czym się zajmujemy

Aby pomóc w kształtowaniu polityki na szczeblu krajowym i unijnym, dostarczamy obiektywnych informacji w zakresie ochrony środowiska.
Agencja zatrudnia na stałe około 130 osób i dysponuje rocznym budżetem w wysokości 40 mln euro. Udostępniane przez nią informacje i oceny dotyczą szerokiego zakresu zagadnień, takich jak:

  • stan środowiska naturalnego,
  • kierunki zmian w środowisku, w tym ocena czynników gospodarczych i społecznych wywierających wpływ na środowisko,
  • polityka w tej dziedzinie i jej efektywność,
  • przewidywane zjawiska i problemy.

Kraje członkowskie

W pracach EEA uczestniczą obecnie 32 kraje: 28 państw członkowskich UE, a także Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria i Turcja.

Partnerzy

  • Eionet Wybierz wersję językową tego linka   English (en) – Europejska Sieć Informacji i Obserwacji Środowiska (głównie krajowe agencje środowiska i ministerstwa: łącznie około 300 instytucji niższego szczebla).

EEA jest odpowiedzialna za rozbudowywanie sieci Eionet oraz koordynację podejmowanych przez nią działań.

Podstawa prawna naszej działalności

Unijne rozporządzenie nr 401/2009 ustanawiające EEA i Eionet

Rok utworzenia: 1993

Dyrektor wykonawczy:
Hans BRUYNINCKX

Europejska Agencja Środowiska

Kontakt

Adres

Kongens Nytorv 6

DK-1050 København K

Danmark

Tel
+45 33 36 71 00
Faks
+45 33 36 71 99
Linki