Europejska Agencja Środowiska

Czym się zajmujemy

Aby pomóc w kształtowaniu polityki na szczeblu krajowym i unijnym, dostarczamy obiektywnych informacji w zakresie ochrony środowiska.
Agencja zatrudnia na stałe około 130 osób i dysponuje rocznym budżetem w wysokości 40 mln euro. Udostępniane przez nią informacje i oceny dotyczą szerokiego zakresu zagadnień, takich jak:

 • stan środowiska naturalnego,
 • kierunki zmian w środowisku, w tym ocena czynników gospodarczych i społecznych wywierających wpływ na środowisko,
 • polityka w tej dziedzinie i jej efektywność,
 • przewidywane zjawiska i problemy.

Kraje członkowskie

W pracach EEA uczestniczą obecnie 32 kraje: 28 państw członkowskich UE, a także Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria i Turcja.

Partnerzy

 • Eionet English – Europejska Sieć Informacji i Obserwacji Środowiska (głównie krajowe agencje środowiska i ministerstwa: łącznie około 300 instytucji niższego szczebla).

EEA jest odpowiedzialna za rozbudowywanie sieci Eionet oraz koordynację podejmowanych przez nią działań.

 • Europejskie centra tematyczne – stworzone przez EEA w celu gromadzenia i analizy danych na temat:
  • wody
  • stanu powietrza i zmian klimatu
  • bioróżnorodności
  • zrównoważonej konsumpcji i produkcji
  • wykorzystania terenu oraz przestrzeni.
 • Urząd Statystyczny UE DeutschEnglishfrançais i Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej English
 • OECD Englishfrançais
 • Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska Englishespañolfrançais
 • Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Żywności i Rolnictwa Englishespañolfrançais
 • Światowa Organizacja Zdrowia Englishespañolfrançais

Podstawa prawna naszej działalności

Unijne rozporządzenie nr 401/2009 ustanawiające EEA i Eionet

Rok utworzenia: 1993

Dyrektor wykonawczy:
Hans BRUYNINCKX

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?