l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent

X'nagħmlu

Nipprovdu tagħrif indipendenti dwar l-ambjent biex jintuża fit-tfassil tal-politika nazzjonali u dik tal-UE
Bi staff permanenti ta' madwar 130 ruħ u baġit annwali ta' €40m, nipprovdu firxa wiesgħa ta' tagħrif u evalwazzjonijiet dwar:

 • l-istat tal-ambjent
 • tendenzi ambjentali, inklużi l-evalwazzjoni tal-fatturi ekonomiċi u soċjali li jqiegħdu pressjoni fuq l-ambjent
 • politiki u l-effettività tagħhom
 • tendenzi u problemi possibbli fil-ġejjieni

Pajjiżi membri

Iż-ŻEE bħalissa għandha 32 membru - 28 pajjiż tal-UE u l-Iżlanda, il-Liechtenstein, in-Norveġja, l-Iżvizzera u t-Turkija.

L-imsieħba

 • Eionet English – in-netwerk Ewropew ta' informazzjoni u għall-Osservazzjoni tal-Ambjent (l-aktar ministeri u aġenziji nazzjonali tal-ambjent b'madwar 300 istituzzjoni ta' livell aktar baxx).

Iż-ŻEE hija responsabbli għall-iżvilupp ta' Eionet u għall-koordinament tal-attivitajiet tagħha.

 • Ċentri topiċi Ewropej – imwaqqfa miż-ŻEE biex jiġbru, imexxu u janalizzaw dejta dwar:
  • l-ilma
  • l-arja u t-tibdil fil-klima
  • il-bijodiversità
  • il-konsum u l-produzzjoni sostenibbli
  • l-użu tal-art u l-informazzjoni dwar l-ispazju
 • L-uffiċċju tal-istatistika tal-UE DeutschEnglishfrançais u ċ-ċentru tar-riċerka konġunta tal-UE English
 • OECD Englishfrançais
 • Il-Programm Ambjentali tan-NU Englishespañolfrançais
 • L-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura tan-NU Englishespañolfrançais
 • L-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa Englishespañolfrançais

Il-bażi legali tax-xogħol tagħna

Regolament tal-UE 1210/90 li jwaqqaf iż-ŻEE u Eionet

Twaqqfet: 1993

Direttur Eżekuttiv:
Mr. Hans BRUYNINCKX

Għina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

IvaLE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?