Navigācijas ceļš

Eiropas Vides aģentūra

Mūsu darbība

Mēs sniedzam objektīvu informāciju par vidi, tādējādi palīdzot ES un valstu politikas veidotājiem.
Mūsu aģentūra, kurā strādā apmēram 130 pastāvīgi darbinieki un kuras gada budžets ir 40 miljoni eiro, sniedz plašu informāciju un izstrādā novērtējumus šādās jomās:

 • vides stāvoklis,
 • vides attīstības tendences, tostarp izvērtējot tādus ekonomiskus un sociālus faktorus, kas rada spiedienu uz vidi,
 • politika un tās efektivitāte,
 • iespējamās tendences un problēmas nākotnē.

Dalībvalstis

Eiropas Vides aģentūrā  (EVA) ir 32 dalībvalstis — visas 28 ES valstis, kā arī Īslande, Lihtenšteina, Norvēģija, Šveice un Turcija.

Partneri

 • Eionet English — Eiropas vides informācijas un novērojumu tīkls, kurā ietilpst galvenokārt valstu vides aģentūras un ministrijas, kā arī apmēram 300 zemākā līmeņa iestādes.

EVA atbild par Eionet attīstību un koordinē tā darbību.

 • Eiropas tematiskie centri, ko izveidojusi EVA, lai apkopotu, pārvaldītu un analizētu datus par
  • ūdeni,
  • gaisu un klimata pārmaiņām,
  • bioloģisko daudzveidību,
  • ilgtspējīgu patēriņu un ražošanu,
  • zemes izmantošanu un telpisko informāciju.
 • ES statistikas birojs DeutschEnglishfrançais un ES Kopīgais pētniecības centrs English
 • ESAO Englishfrançais
 • ANO vides programma Englishespañolfrançais
 • ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācija Englishespañolfrançais
 • Pasaules Veselības organizācija Englishespañolfrançais

Mūsu darbības juridiskais pamats

Regula 401/2009 par Eiropas Vides aģentūru un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklu

Dibināta: 1993

Izpild-direktore:
Mr. Hans BRUYNINCKX

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?