An Ghníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil

An méid a dhéanaimid

Soláthraímid faisnéis neamhspleách mar gheall ar an gcomhshaol, chun fónamh do cheapadh beartas an AE agus do cheapadh beartas náisiúnta.
Tá foireann bhuan de thart ar 130 agus buiséad bliantúil de €40m ag an nGníomhaireacht, agus soláthraíonn sí raon leathan eolais agus measúnuithe ar:

 • staid an chomhshaoil
 • treochtaí comhshaoil, lena n-áirítear measúnuithe ar thosca eacnamaíocha agus sóisialta a théann go crua ar an gcomhshaol
 • beartais agus a n-éifeachtacht
 • treochtaí agus fadhbanna a d’fhéadfadh teacht chun cinn sna blianta atá romhainn.

Balltíortha

I láthair na huaire tá 32 bhall ag an EEA – 28 dtír an AE móide an Íoslainn, Lichtinstéin, an Iorua, an Eilvéis agus an Tuirc.

Comhpháirtithe

 • Eionet English – gréasán faisnéise agus breathnóireachta na hEorpa um an chomhshaol ( gníomhaireachtaí agus aireachtaí comhshaoil náisiúnta den chuid is mó agus tuairim is 300 institiúid íosleibhéil).

Tá an EEA freagrach as Eionet a fhorbairt agus as a ghníomhaíochtaí a chomhordú.

 • Ionaid cúraimí Eorpacha -- arna mbunú ag an EEA chun sonraí a bhailiú, a bhainistiú agus a anailísiú i dtaobh:
  • uisce
  • aer agus athrú aeráide
  • bithéagsúlacht
  • ídiú agus táirgeacht inbhuanaithe
  • úsáid na talún agus ceisteanna spásúlachta.
 • Oifig Staidrimh an AE DeutschEnglishfrançais agus ionad comhpháirteach taighde an AE English
 • OECD Englishfrançais
 • Clár Comhshaoil an AE Englishespañolfrançais
 • Eagraíocht Bia agus Talmhaíochta na NA Englishespañolfrançais
 • An Eagraíocht Dhomhanda Sláinte Englishespañolfrançais

An bonn dlí leis an obair a dhéanaimid

Rialachán an AE 401/2009 maidir leis an EEA agus Eionet

An tUasal Hans BRUYNINCKX
Stiúrthóir Feidhmiúcháin

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?