Navigatsioonitee

Euroopa Keskkonnaamet

Millega me tegeleme

Pakume sõltumatut keskkonnaalast teavet, mida saab kasutada ELi ja riikliku poliitika kujundamisel.
Ligikaudu 130 alalise töötaja ja 40 miljoni euro suuruse aastaeelarvega pakume mitmesugust teavet ja hinnanguid järgmiste teemade kohta:

 • keskkonnaseisund;
 • keskkonnaalased suundumused, sealhulgas keskkonnale survet avaldavate majanduslike ja sotsiaalsete tegurite hindamine;
 • poliitika ja selle tõhusus;
 • võimalikud tulevikusuunad ja probleemid.

Liikmesriigid

Praegu on Euroopa Keskkonnaametil 32 liiget. Need on 28 ELi liikmesriiki ning lisaks veel Island, Liechtenstein, Norra, Šveits ja Türgi.

Partnerid

 • Eionet English – Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrk (peamiselt riiklikud keskkonnaametid ja ministeeriumid koos ligikaudu 300 madalama tasandi asutusega).

Euroopa Keskkonnaamet vastutab Eioneti arendamise ja selle tegevuse koordineerimise eest.

 • Euroopa teemakeskused – on moodustatud Euroopa Keskkonnaameti poolt ning nende eesmärk on koguda, hallata ja analüüsida järgmisi valdkondi käsitlevaid andmeid:
  • vesi
  • õhk ja kliimamuutused
  • bioloogiline mitmekesisus
  • säästev tarbimine ja tootmine
  • maakasutus ja ruumiandmed.
 • ELi Statistikaamet DeutschEnglishfrançais ja Teadusuuringute Ühiskeskus English
 • Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) Englishfrançais
 • ÜRO Keskkonnaprogramm Englishespañolfrançais
 • ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon Englishespañolfrançais
 • Maailma Terviseorganisatsioon Englishespañolfrançais

Meie töö õiguslik alus

ELi määrus  nr 401/2009 Euroopa Keskkonnaameti ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu kohta

Asutamis-aasta: 1993

Tegev-direktor:
Hr Hans BRUYNINCKX

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?