Διαδρομή πλοήγησης

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

Τι κάνουμε

Παρέχουμε ανεξάρτητη πληροφόρηση για το περιβάλλον, η οποία χρησιμεύει στη χάραξη ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών.
Με 130 περίπου υπαλλήλους και ετήσιο προϋπολογισμό 40 εκατομμυρίων ευρώ, παρέχουμε ποικίλα στοιχεία και εκτιμήσεις για τα εξής:

 • την κατάσταση του περιβάλλοντος
 • τις περιβαλλοντικές τάσεις, περιλαμβανομένης και της εκτίμησης κοινωνικοοικονομικών παραγόντων που επηρεάζουν αρνητικά το περιβάλλον
 • τις διάφορες πολιτικές και την αποτελεσματικότητά τους
 • τις πιθανές μελλοντικές εξελίξεις και προβλήματα.

Χώρες μέλη

Ο EEA αριθμεί σήμερα 32 μέλη: τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και την Ελβετία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Τουρκία.

Εταίροι

 • Το Eionet English: ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφοριών και παρατητήσεων σχετικά με το περιβάλλον, που απαρτίζεται κυρίως από εθνικούς περιβαλλοντικούς φορείς και υπουργεία και 300 περίπου άλλα δευτερεύοντα όργανα.

Ο EEA είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη του δικτύου Eionet και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων του.

 • Τα ευρωπαϊκά θεματικά κέντρα που δημιούργησε ο EEA για να συλλέγει, να διαχειρίζεται και να αναλύει δεδομένα για τα εξής:
  • το νερό
  • τον αέρα και την κλιματική αλλαγή
  • τη βιοποικιλότητα
  • τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή
  • τη χρήση της γης και τη χωροταξική οργάνωση
 • Η Στατιστική Υπηρεσία της ΕΕ DeutschEnglishfrançais και το Κοινό Κέντρο Ερευνών της ΕΕ English
 • Ο ΟΟΣΑ Englishfrançais
 • Το Πρόγραμμα του ΟΗΕ για το Περιβάλλον Englishespañolfrançais
 • Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ Englishespañolfrançais
 • Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Englishespañolfrançais

Νομική βάση των δραστηριοτήτων μας

Κανονισμός 401/2009 της ΕΕ για τον ΕΕΑ και το Eionet

Έτος ίδρυσης:  1993

Εκτελεστικός διευθυντής:
Κ. Hans BRUYNINCKX

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;