Det Europæiske Miljøagentur

Hvad vi laver

Vi formidler uafhængige oplysninger om miljøet til brug i EU's og medlemslandenes beslutningsproces.
Det Europæiske Miljøagentur har ca. 130 fastansatte medarbejdere og et årligt budget på 40 millioner euro. Vi udarbejder en lang række oplysninger og vurderinger om:

 • miljøets tilstand
 • udviklingstendenserne på miljøområdet, bl.a. vurderinger af de økonomiske og sociale forhold, der påvirker miljøet
 • politikkerne og deres virkning
 • mulige fremtidige tendenser og problemer.

Medlemslande

Miljøagenturet har på nuværende tidspunkt 32 medlemmer – de 28 EU-lande samt Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz og Tyrkiet.

Samarbejdspartnere

 • Eionet English – Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (typisk de nationale miljømyndigheder og miljøministerier samt ca. 300 lavere instanser).

Miljøagenturet har ansvaret for at udvikle Eionet og koordinere dets aktiviteter.

 • Europæiske temacentre – oprettet af Miljøagenturet for at indsamle, håndtere og analysere data om:
  • vand
  • luft og klimaforandringer
  • biologisk mangfoldighed
  • bæredygtigt forbrug og produktion
  • arealanvendelse og ‑oplysning.
 • EU's Statistiske Kontor DeutschEnglishfrançais og EU's Fælles Forskningscenter English
 • Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) Englishfrançais
 • FN's Miljøprogram (UNEP) Englishespañolfrançais
 • FN's Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation (FAO) Englishespañolfrançais
 • Verdenssundhedsorganisationen (WHO) Englishespañolfrançais

Retsgrundlag

EU-forordning 401/2009 om Det Europæiske Miljøagentur og Eionet

Oprettet: 1993

Administrerende direktør:
Mr. Hans BRUYNINCKX

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?