Evropská agentura pro životní prostředí

Naše činnost

Naším úkolem je poskytovat nezávislé informace z oblasti životního prostředí, které se mohou využít při tvorbě politik na úrovni Evropské unie i členských zemí.

V agentuře pracuje okolo 130 stálých zaměstnanců, roční rozpočet činí 40 milionů eur. Poskytujeme informace a posudky týkající se:

 • stavu životního prostředí
 • environmentálního vývoje, včetně posouzení hospodářských a sociálních faktorů, které mají na životní prostředí velký vliv
 • politik a jejich účinnosti
 • možného budoucího vývoje a souvisejících problémů

Členské státy

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) má v současné době 32 členů – kromě 28 členských států EU se k nim řadí Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko a Turecko.

Partneři

 • Eionet English – Evropská informační a pozorovací síť pro životní prostředí – sdružuje převážně státníagentury a ministerstva pro ochranu životního prostředí členských zemí a okolo 300 ostatních institucí.

EEA odpovídá za rozvoj sítě Eionet a za koordinaci jejích činností.

 • Evropská tematická centra – zřízena EEA s cílem shromažďovat, spravovat a analyzovat údaje týkající se:
  • vody a vodních zdrojů
  • ovzduší a změny klimatu
  • biodiverzity
  • udržitelné spotřeby a produkce
  • využití půdy a prostorových informací
 • Eurostat DeutschEnglishfrançais a Společné výzkumné středisko EU English
 • OECD Englishfrançais
 • Program OSN pro životní prostředí Englishespañolfrançais
 • Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) Englishespañolfrançais
 • Světová zdravotnická organizace (WHO) Englishespañolfrançais

Právní základ naší činnosti

Nařízení EU č. 401/2009 o zřízení EEA a sítě Eionet

Rok založení: 1993

Výkonná ředitelka:
Mr. Hans BRUYNINCKX

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?