Европейска агенция за околната среда

С какво се занимаваме

Ние предлагаме независима информация за околната среда, за поддържане и разработване на политики на национално и европейско ниво.
Чрез нашия постоянен екип от около 130 служители и годишен бюджет от 40 млн. евро, ние разполагаме с широк спектър от информация и оценки на:

 • състоянието на околната среда
 • екологични направления, включващи оценки на икономическите и социални фактори, оказващи негативно влияние върху околната среда
 • политики и тяхната ефикасност
 • възможни бъдещи направления и проблеми.

Страни членки

Към настоящия момент Европейската агенция за околната среда (EАОС) включва 32 страни членки – 28 страни от ЕС, както и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария и Турция.

Партньори

 • Eionet English – Европейската агенция по околната среда и мониторингови информационни мрежи (предимно национални агенции и министерства за околна среда както и приблизително 300 институции на по-ниско управленско ниво).

Европейската агенция за околна среда (EАОС) e отговорна за разработването и координирането на дейностите на Eionet.

 • Европейски тематични центрове – създадени от Европейската агенция за околната среда (EAОС) с цел да събират, управляват и анализират данни в областите:
  • води
  • климат и климатични промени
  • биоразнообразие
  • устойчиво консумиране и производство
  • поземлена и градоустройствена информация.
 • Статистическа служба на ЕС DeutschEnglishfrançais и Съвместен център за научни изследвания на ЕС English
 • OECD Englishfrançais
 • Програма на ООН за околна среда Englishespañolfrançais
 • Организацията за прехрана и земеделие на ООН Englishespañolfrançais
 • Световната здравна организация Englishespañolfrançais

Законодателна основа за нашата дейност

ЕС Регламент 401/2009г. за ЕЕА и Eionet

Г-н Hans BRUYNINCKX
Изпълнителен директор

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?