Sökväg

Europeiska kemikaliemyndigheten

Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) arbetar för att förbättra livskvalitén genom att garantera säker användning av kemikalier i hela Europa. Vi är en EU-byrå.

Echa är i centrum för genomförandet av EU:s banbrytande kemikalielagstiftning till gagn för människors hälsa och miljön, innovation och konkurrenskraft.

Echa grundades 2007 och har sitt säte i Helsingfors, Finland. Vi är en modern, vetenskapsbaserad organisation som har växt snabbt och blivit en av EU:s största byråer.

Vad vi gör

Echas uppgift är att se till att EU:s kemikalieförordningar, Reach-förordnigen och förordningen om klassificering, märkning och förpackning (CLP), genomförs enhetligt i hela Europa.

  • Vi hjälper företag att uppfylla kraven i kemikalielagstiftningen.
  • Vi främjar säker användning av kemikalier.
  • Vi behandlar frågor som rör kemikalier som inger betänkligheter.
  • Vi ger information om kemikalier.

Kemiska produkter omger oss och de är centrala vid produktionen av allt från rengöringsprodukter eller kläder till tv-apparater. De är viktiga för vår ekonomi och påverkar direkt vårt välbefinnande, men förståelsen för farorna med dem har hittills varit bristfällig.

Tack vare EU:s kemikalielagstiftning har vi nu en unik databas som innehåller information om de kemiska ämnen som används i Europa. Genom att företag bättre förstår farorna med kemikalier kan de ytterligare minska riskerna och bidra till att de används säkert. I affärer kan du begära information om ämnen som inger mycket stora betänkligheter English och som kan ingå i de konsumentprodukter du köper. Ämnen som inger betänkligheter kommer i allt större utsträckning att ersättas av säkrare alternativ. Du själv och din miljö kommer att skyddas bättre, både i ditt hem och på arbetet.

Inrättad: 1 juni 2007

Verkställande director:
Geert Dancet

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?