You are here:

Evropska agencija za kemikalije

Evropska agencija za kemikalije (ECHA) je ena od agencij Evropske unije, njena naloga pa je izboljšati kakovost življenja z zagotavljanjem varne uporabe kemikalij po vsej Evropi.

Ima osrednjo vlogo pri izvajanju pionirske zakonodaje EU na področju kemikalij, zasnovane v duhu varovanja zdravja ljudi in okolja ter inovativnosti in konkurenčnosti.

Agencija, ki je bila ustanovljena leta 2007 in ima sedež v Helsinkih na Finskem, je sodobna in znanstveno naravnana organizacija, ki se je hitro razširila in postala ena največjih agencij EU.

Kaj počne?

Naloga agencije ECHA je zagotavljati skladno izvajanje uredb EU na področju kemikalij, in sicer uredb REACH in CLP (razvrščanje, označevanje in pakiranje), po vsej Evropi.

  • Podjetjem pomaga, da ravnajo v skladu z zakonodajo o kemikalijah.
  • Spodbuja varno uporabo kemikalij.
  • Obravnava kemikalije, ki vzbujajo zaskrbljenost.
  • Zagotavlja informacije o kemikalijah.

Kemikalije nas obkrožajo vsepovsod – so bistvene pri proizvodnji mnogih stvari, od čistilnih sredstev do oblačil ali televizijskih sprejemnikov. Čeprav so ključnega pomena za naše gospodarstvo in neposredno vplivajo na naše dobro počutje, se še vedno ne zavedamo dobro njihovih nevarnosti.

Zahvaljujoč zakonodaji EU na področju kemikalij smo sedaj pridobili enotno zbirko podatkov, ki vsebuje informacije o kemijskih snoveh, ki se uporabljajo v Evropi. Če se podjetja bolje zavedajo nevarnosti kemikalij, lahko še dodatno zmanjšajo tveganja in pripomorejo k njihovi varni uporabi. V trgovinah lahko zaprosite za informacije o snoveh, ki vzbujajo zelo veliko zaskrbljenost Seznam prevodov predhodne povezave   English (en) in ki jih lahko vsebujejo potrošniški izdelki, ki jih nameravate kupiti. Snovi, ki vzbujajo zaskrbljenost, bodo v prihodnosti vedno bolj nadomeščene z varnejšimi nadomestki. Tako boste vi in vaše okolje bolje zaščiteni – doma in na delovnem mestu.

Ustanovitev: 1. junij 2007

Izvršni direktor:
Geert Dancet

Evropska agencija za kemikalije

Kontaktni podatki

Naslov

Annankatu 18

FI-00120 Helsinki

Suomi/Finland

Tel
+358 9 6861 80
Fax
+358 9 6861 8210
Povezave