You are here:

Agenţia Europeană pentru Produse Chimice

Agenţia Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii prin asigurarea utilizării în siguranţă a produselor chimice în toată Europa. Suntem o agenţie a Uniunii Europene.

ECHA joacă rolul principal în punerea în aplicare a legislaţiei inovatoare a UE privind produsele chimice, spre beneficiul sănătăţii umane şi a mediului, inovării şi competitivităţii.

ECHA a fost înfiinţată în 2007 şi are sediul la Helsinki, în Finlanda. Suntem o organizaţie modernă, de factură ştiinţifică, care s-a dezvoltat rapid, devenind una dintre cele mai mari agenţii ale UE.

Activitatea noastră

Sarcina ECHA este să asigure aplicarea uniformă în toată Europa a regulamentelor UE privind produsele chimice REACH şi CLP (clasificare, etichetare şi ambalare).

  • Ajutăm întreprinderile să se conformeze legislaţiei chimice
  • Promovăm utilizarea în siguranţă a produselor chimice
  • Abordăm substanţele care prezintă motive de îngrijorare
  • Furnizăm informaţii despre produsele chimice

Produsele chimice sunt pretutindeni – sunt indispensabile în fabricarea multor articole, de la produse de curăţat până la îmbrăcăminte şi televizoare. Sunt esenţiale pentru economie şi au un efect direct asupra stării noastre de bine, dar pericolele asociate lor nu sunt încă înţelese pe deplin.

Datorită legislaţiei UE privind produsele chimice, deţinem acum o bază unică de date care conţine informaţii despre substanţele chimice utilizate în Europa. Înţelegând mai bine pericolele legate de produsele chimice, întreprinderile pot reduce riscurile, contribuind astfel la utilizarea lor în siguranţă. Dumneavoastră puteţi cere informaţii în magazine despre substanţele care prezintă motive de îngrijorare deosebită Traducerile linkului anterior   English (en) pe care le pot conţine produsele de consum pe care le cumpăraţi. Substanţele care prezintă motive de îngrijorare vor fi înlocuite treptat cu alte substanţe, mai sigure. Astfel, dumneavoastră şi mediul dumneavoastră veţi fi mai bine protejaţi, acasă şi la locul de muncă.

Data înfiinţării: 1 iunie 2007

Director Executiv:
Geert Dancet

Agenţia Europeană pentru Produse Chimice

Date de contact

Adresă

Annankatu 18

FI-00120 Helsinki

Suomi/Finland

Tel
+358 9 6861 80
Fax
+358 9 6861 8210
Linkuri