You are here:

Europejska Agencja Chemikaliów

Celem Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) jest poprawa jakości życia poprzez zapewnienie bezpiecznego stosowania substancji chemicznych w Europie. ECHA jest agencją Unii Europejskiej.

ECHA jest w trakcie wdrażania przełomowego ustawodawstwa UE w dziedzinie substancji chemicznych, które ma korzystnie wpłynąć na zdrowie ludzi i środowisko, innowacyjność i konkurencyjność.

ECHA powstała w 2007 r., a siedziba Agencji znajduje się w Helsinkach (Finlandia). ECHA jest nowoczesną, opierającą się na naukowych danych organizacją, która szybko stała się jedną z największych agencji UE.

Co robimy

Zadaniem ECHA jest zapewnienie spójnego wdrażania w Europie ustawodawstwa UE w zakresie chemikaliów, rozporządzenia REACH oraz klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP).

  • Pomagamy przedsiębiorstwom przestrzegać przepisów o substancjach chemicznych;
  • wspieramy bezpieczne stosowanie chemikaliów;
  • zajmujemy się substancjami chemicznymi wzbudzającymi obawy;
  • dostarczamy informacje na temat substancji chemicznych.

Substancje chemiczne są wszędzie; są one niezbędne do produkcji jakiegokolwiek wyrobu – od środków czyszczących, przez ubrania po telewizory. Substancje chemiczne są niezbędne dla naszej gospodarki i mają bezpośredni wpływ na nasze samopoczucie, ale stwarzane przez nie zagrożenie nie zostało do tej pory wystarczająco poznane.

Dzięki ustawodawstwu UE w zakresie substancji chemicznych obecnie posiadamy unikalną bazę danych zawierającą informacje na temat substancji chemicznych stosowanych w Europie. Jeżeli przedsiębiorstwa lepiej poznają zagrożenia wynikające z substancji chemicznych, możliwe będzie dalsze ograniczenie zagrożeń i zwiększenie bezpieczeństwa ich stosowania. Zapytaj w sklepie o informacje na temat substancji wzbudzających szczególnie duże obawy Wybierz wersję językową tego linka   English (en) , które mogą być składnikiem kupowanych przez ciebie produktach. Substancje wzbudzające obawy będą również stopniowo zastępowane bezpieczniejszymi zamiennikami. Ty i twoje środowisko będą lepiej chronione – zarówno w domu i w pracy.

Data założenia: 1 czerwca 2007

Dyrektorem wykonawczym:
Geert Dancet

Europejska Agencja Chemikaliów

Dane kontaktowe

Adres

Annankatu 18

FI-00120 Helsinki

Suomi/Finland

Tel
+358 9 6861 80
Faks
+358 9 6861 8210