Naršymo kelias

Europos cheminių medžiagų agentūra

Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) siekia pagerinti gyvenimo kokybę užtikrindama saugų cheminių medžiagų naudojimą Europoje. ECHA yra Europos Sąjungos agentūra.

Europos cheminių medžiagų agentūrai tenka pagrindinis vaidmuo įgyvendinant naujus ES cheminių medžiagų teisės aktus, kuriais siekiama apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, skatinti inovacijas ir konkurencingumą.

ECHA buvo įsteigta 2007 m. ir yra įsikūrusi Helsinkyje, Suomijoje. Agentūra yra moderni mokslinė organizacija, kuri sparčiai plėtėsi ir dabar yra viena iš didžiausių ES agentūrų.

Mūsų veikla

ECHA užduotis – užtikrinti nuoseklų ES teisės aktų apie chemines medžiagas, REACH, Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamentų įgyvendinimą visoje Europoje.

  • Padėti įmonėms laikytis chemines medžiagas reglamentuojančių teisės aktų
  • Pagerinti saugų cheminių medžiagų naudojimą
  • Nagrinėti susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų naudojimo problemas
  • Teikti informaciją apie chemines medžiagas

Cheminių produktų mūsų aplinkoje yra visur – jie būtini gaminant valymo priemones, drabužius, televizorius ir visa kita. Jie yra būtini ekonomikai ir turi tiesioginį poveikį mūsų gerovei, tačiau jų keliami pavojai kol kas nėra visiškai ištirti.

Remdamiesi chemines medžiagas reglamentuojančiais ES teisės aktais, sukūrėme unikalią duomenų bazę, kurioje kaupiame informaciją apie Europoje naudojamas chemines medžiagas. Turėdamos daugiau informacijos apie cheminių medžiagų keliamus pavojus, įmonės gali dar labiau sumažinti jų keliamą riziką ir prisidėti prie saugaus jų naudojimo. Parduotuvėse jūs galite paprašyti informacijos apie labai didelį susirūpinimą keliančias medžiagas English, kurių gali būti jūsų perkamose prekėse. Susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos pamažu bus pakeistos saugesnėmis alternatyvomis medžiagomis. Jūs ir jus supanti aplinka – tiek namuose, tiek darbe – būsite geriau apsaugoti.

Įsteigta: 2007 m. birželio 1 d.

Vykdomasis direktorius:
Geert Dancet

KONTAKTAI

Bendra informacija

Kreipkitės nemokamu tel.
00 800 6 7 8 9 10 11 Informacija apie skambučius

Siųskite klausimus e. paštu

Lankymasis ES institucijose ir jų kontaktiniai duomenys, kontaktinė informacija žiniasklaidai

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

TaipNe

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?