You are here:

Európai Vegyianyag-ügynökség

Az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) feladata, hogy a vegyi anyagok biztonságos használatának biztosítása révén javítsa az életminőséget egész Európában. Az ECHA az Európai Unió ügynökségeinek egyike.

AZ ECHA a fontos mérföldkövet jelentő, emberi egészséget és környezetet, innovációt és versenyképességet előtérbe helyező, vegyi anyagokra vonatkozó EU-jogszabály megvalósításának a központi szereplője.

Az ECHA 2007-ben jött létre, székhelye a finnországi Helsinkiben található. Ügynökségünk modern, a tudomány-központú szervezet, amely gyorsan az egyik legnagyobb európai uniós ügynökségé vált.

Tevékenységeink

Az ECHA feladata az EU vegyianyagokra vonatkozó jogszabályainak — REACH és a vegyi anyagok osztályozására, címkézésére és csomagolására vonatkozó rendelet (CLP) —következetes megvalósítása egész Európában.

  • Segítséget nyújtunk vállalatok számára a vegyianyag-rendeletnek való megfelelés terén
  • Elősegítjük a vegyi anyagok biztonságos felhasználását
  • Foglalkozunk a problémás vegyi anyagokkal
  • Tájékoztatást nyújtunk a vegyi anyagokról

Mindennapjaink során vegyi anyagokkal vagyunk körül véve – ezek az anyagok döntő fontosságúak a gyártási folyamatok során, a tisztítószerektől a tévékészülékekig. Lényeges szerepet játszanak a gazdaságban és közvetlenül hatnak jólétünkre, azonban az általuk jelentett veszélyeket még nem sikerült teljes mértékben megértenünk.

Az EU vegyi anyagokra vonatkozó jogszabályainak köszönhetően az ECHA az Európában felhasználásra kerülő vegyi anyagokról szóló információkat tartalmazó egyedi adatbázist hozott létre. A vegyi anyagok veszélyességének a jobb megértése révén a vállalatok tovább csökkenthetik a kockázatokat és hozzájárulhatnak a biztonságos felhasználásukhoz. A boltokban Ön kérhet tájékoztatást azokról a különös aggodalomra okot adó anyagokról Az előző linken elérhető szöveg fordításai   English (en) , amelyek a megvásárolni kívánt termékekben is lehetnek. Az aggodalomra okot adó vegyi anyagokat fokozatosan biztonságos alternatívák fogják felváltani. Ön és környezete jobb védelmet élvez – otthon és a munkahelyén is.

Alapítás időpontja: 2007. június 1.

Ügyvezető igazgatója:
Geert Dancet

Európai Vegyianyag-ügynökség

Elérhetőségi adatok

Cím

Annankatu 18

FI-00120 Helsinki

Suomi/Finland

Tel
+358 9 6861 80
Fax
+358 9 6861 8210