You are here:

Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA)

Áttekintés

 • Szerep: Az ügynökség a vegyi anyagok biztonságos használatát hivatott előmozdítani.
 • Igazgató: Geert Dancet
 • Alapítás éve: 2007
 • Alkalmazottak száma: kb. 600 fő
 • Székhely: Helsinki, Finnország
 • Honlap: ECHA

Az ügynökség a vegyi anyagok biztonságos használatát hivatott előmozdítani. Célja, hogy végrehajtsa a vegyi anyagokról szóló, áttörést jelentő uniós jogszabályokat, és így az emberi egészség, a környezet, valamint az európai innováció és versenyképesség javát szolgálja.

Milyen feladatokat lát el az Európai Vegyianyag-ügynökség?

Szervezeti felépítés

Az ügynökség napi szintű munkájának irányításáért az ügyvezető igazgató felel, aki az igazgatótanácsnak tartozik beszámolási kötelezettséggel. Az igazgatótanács összetétele:

 • az egyes uniós országok képviselői
 • az Európai Bizottság képviselői
 • az Európai Parlament képviselői
 • az érintett felek képviselői

Az igazgatótanácsban megfigyelői státuszban részt vesz még egy-egy tag Izlandról, Liechtensteinből és Norvégiából.

További információk az ECHA szervezeti felépítéséről

Hogyan végzi munkáját az ECHA?

Az Európai Vegyianyag-ügynökség a vegyi anyagok és biocidok uniós piacát hivatott szabályozni. Az ipari szereplők átadják az ügynökségnek az egyes vegyi anyagok adatlapjait, amelyeket a jogszabályoknak történő megfelelés szempontjából az ügynökség megvizsgál. A tagállami kormányokkal együtt az ECHA az olyan legveszélyesebb vegyi anyagokra összpontosítja figyelmét, amelyek kapcsán az emberek és a környezet védelme érdekében további kockázatkezelésre lehet szükség. Bizonyos területeken az ECHA saját jogkörében hoz döntéseket, más területeken pedig véleménnyel és tanáccsal segíti az Európai Bizottságot a döntéshozatalban.

Az ECHA Unió-szerte kb. 100 akkreditált érdekelt szervezettel dolgozik együtt.

Célzott segítséget nyújt a kis- és középvállalkozásoknak.

Kik látják hasznát az ECHA tevékenységének?

 • Az emberek és a környezet – mert kevesebb a veszélyes anyag és biztonságosabbak a termékek. A fogyasztóknak joguk van tudni, hogy a vásárolt termékben vannak-e veszélyes vegyi anyagok.
 • A vegyi anyagokkal foglalkozó személyek és egyéb felhasználók – mivel több információ áll rendelkezésükre az általuk használt vegyi anyagok veszélyeiről és azok biztonságos használatáról.
 • A vegyipar – hiszen a vegyipari szereplők könnyebben tarthatják be a jogszabályokat. Az innovatív vállalatok üzleti előnyt kovácsolhatnak abból a kötelezettségből, hogy a legveszélyesebb anyagokat fokozatosan ki kell vonni a forgalomból.
 • A fejlődő országok – mivel információkhoz jutnak azzal kapcsolatban, hogy miképpen kell biztonságosan bánni a veszélyes vegyi anyagokkal.
Európai Vegyianyag-ügynökség

Elérhetőségi adatok

Cím

Annankatu 18

FI-00120 Helsinki

Suomi/Finland

Tel
+358 9 6861 80
Fax
+358 9 6861 8210