An Ghníomhaireacht Eorpach Ceimiceán

Tá an Ghníomhaireacht Eorpach Ceimiceán (ECHA) ag obair chun cáilíocht na beatha a fheabhsú trí úsáid sábháilte na gceimiceán a chinntiú ar fud na hEorpa. Is Gníomhaireacht de chuid an Aontais Eorpaigh sinn.

Tá ról lárnach ag ECHA i bhforfheidhmiú reachtaíocht úrnua an AE maidir le ceimiceáin, ar mhaithe le sláinte an duine agus leis an gcomhshaoil, le nuálaíocht agus le hiomaíochas.

Cuireadh ECHA ar bun in 2007 agus tá sí bunaithe i Heilsincí, san Fhionlainn. Is ionann sinn agus eagraíocht nua-aimseartha, faoi thiomáint na heolaíochta atá tar éis fás go gasta agus atá ar cheann de na gníomhaireachtaí is mó san AE anois.

Céard a dhéanaimid

Is é tasc an ECHA ná forfheidhmiú comhsheasmhach na rialachán AE maidir le ceimiceáin, REACH agus Aicmiú, Lipéadú agus Pacáistiú (CLP) English, a chinntiú ar fud na hEorpa.

  • Cabhraímid le cuideachtaí cloí le reachtaíocht ar cheimiceáin
  • Cuirimid úsáid sábháilte na gceimiceán ar aghaidh
  • Dírímid ar cheimiceáin ar ábhair imní iad
  • Soláthraímid faisnéis ar cheimiceáin

Tá táirgí ceimiceacha mórthimpeall orainn - tá siad ríthábhachtach i ndáil le haon ní ó tháirgí glantacháin nó éadaí go teilifíseáin a tháirgeadh. Tá siad bunriachtanach dár ngeilleagar agus bíonn éifeacht dhíreach acu ar ár bhfolláine, ach níl tuiscint leordhóthanach ar na guaiseacha a bhaineann leo go dtí seo.

De bharr na reachtaíochta AE ar cheimiceáin, tá bunachar sonraí uathúil againn anois a chuimsíonn faisnéis ar na substaintí ceimiceacha a úsáidtear san Eoraip. Trí thuiscint níos fearr a fháil ar ghuaiseacha na gceimiceán, is féidir le cuideachtaí rioscaí a laghdú sa bhreis agus cur lena n-úsáid shábháilte. I siopaí is féidir faisnéis a iarradh ar shubstaintí ar mórábhar imní iad English a d’fhéadfadh a bheith le fáil sna hearraí tomhaltais a cheannaítear. Cuirfear malairtí níos sábhailte in áit substaintí ar ábhair imní iad freisin. Beidh cosaint níos fearr agat féin agus ag do chomhshaol – sa bhaile agus ag an obair.

Bunaithe: 1 Meitheamh 2007

Stiúrthóir Feidhmiúcháin:
Geert Dancet

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?