You are here:

Euroopan kemikaalivirasto

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) tekee työtä elämänlaadun parantamiseksi varmistamalla, että kemikaaleja käytetään turvallisesti Euroopassa. ECHA on Euroopan unionin virasto.

ECHA on keskeinen toimija EU:n uraauurtavan kemikaalilainsäädännön toimeenpanossa. Kemikaalilainsäädännön avulla EU pyrkii parantamaan ihmisten terveyttä ja ympäristön tilaa sekä edistämään innovaatioita ja kilpailukykyä.

ECHA perustettiin vuonna 2007 ja sen toimipaikka on Helsingissä. Olemme uudenaikainen, tieteeseen vahvasti pohjaava organisaatio, joka on nopeasti kasvanut yhdeksi EU:n suurimmista virastoista.

Tehtävämme

ECHAn tehtävänä on varmistaa, että EU:n kemikaaliasetukset REACH ja asetus aineiden luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta toteutuvat yhdenmukaisesti Euroopassa.

  • Autamme yrityksiä kemikaalilainsäädännön noudattamisessa.
  • Edistämme kemikaalien turvallista käyttöä.
  • Käsittelemme erityistä huolta aiheuttavia kemikaaleja koskevia asioita.
  • Jaamme tietoa kemikaaleista.

Kemikaaleja on kaikkialla ja ne ovat erittäin tärkeitä eri tuotteiden tuotannossa, oli sitten kyse puhdistusaineista, vaatteista tai televisionvastaanottimista. Kemikaalit ovat olennaisen tärkeitä taloutemme kannalta ja niillä on suora vaikutus hyvinvointiimme. Silti niiden vaaroista ei tähän mennessä ole saatu riittävästi tietoa.

EU:n kemikaalilainsäädännön ansiosta virastolla on käytössä ainutlaatuinen tietokanta, joka sisältää tietoa Euroopassa käytetyistä kemikaaleista. Ymmärtämällä kemikaalien riskit paremmin yritykset voivat edelleen vähentää riskejä ja edesauttaa kemikaalien turvallista käyttöä. Kuluttajana voit pyytää kaupoissa tietoa erityistä huolta aiheuttavista aineista Näytä edellisen linkin kieliversiot   English (en) , joita ostamasi tavarat saattavat sisältää. Huolta aiheuttavia aineita korvataan myös yhä enemmän turvallisemmilla vaihtoehdoilla. Sekä kotona että työssä sinua ja ympäristöäsi suojellaan siis entistä paremmin.

Perustettu: 1.6.2007

Pääjohtajana:
Geert Dancet

Euroopan kemikaalivirasto

Yhteystiedot

Osoite

Annankatu 18

FI-00120 Helsinki

Suomi/Finland

P.
+358 9 6861 80
F.
+358 9 6861 8210