You are here:

Det Europæiske Kemikalieagentur

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) arbejder på at forbedre livskvaliteten ved at sørge for, at kemikalier anvendes på en sikker måde i Europa. ECHA er et af Den Europæiske Unions agenturer.

ECHA spiller en central rolle i forbindelse med gennemførelsen af EU’s banebrydende kemikalielovgivning, som er til gavn for menneskers sundhed, miljøet, konkurrenceevne og innovation.

Agenturet blev grundlagt i 2007 og har hjemsted i Helsingfors i Finland. Det er en moderne videnskabsbaseret organisation, som hurtigt er vokset til at blive et af de største agenturer i EU.

Hvad laver vi?

ECHA har til opgave at sikre, at EU’s kemikalielovgivning, REACH-forordningen og forordningen om klassificering, mærkning og emballering (CLP), gennemføres på en ensartet måde i Europa.

  • Vi hjælper virksomhederne med at opfylde kravene i kemikalielovgivningen.
  • Vi fremmer sikker anvendelse af kemikalier.
  • Vi beskæftiger os med problematiske kemikalier.
  • Vi informerer om kemikalier.

Kemikalier omgiver os i vores hverdag, og de er nødvendige til fremstilling af alt lige fra rengøringsartikler eller tøj til tv-apparater. De er afgørende for vores økonomi og har en direkte indvirkning på vores velfærd, men de farer, der er forbundet med dem, har vi endnu ikke tilstrækkeligt kendskab til.

Takket være EU’s kemikalielovgivning har vi nu en enestående database, som giver oplysninger om de kemikalier, der anvendes i Europa. Ved at virksomhederne lærer farerne ved kemikalier bedre at kende, kan de mindske risiciene og bidrage til, at de anvendes på en sikker måde. I forretninger kun du bede om oplysninger om de særligt problematiske stoffer Vælg oversættelse af det forrige link   English (en) , som eventuelt findes i de forbrugsgoder, du køber. Særligt problematiske stoffer vil også i stadig højere grad blive erstattet af mere sikre alternativer. Du og dine omgivelser vil blive bedre beskyttet – både i hjemmet og på arbejdspladsen.

Oprettet: 1. juni 2007

Administrerende direktør:
Geert Dancet

Det Europæiske Kemikalieagentur

Kontakt

Adresse

Annankatu 18

FI-00120 Helsinki

Suomi/Finland

Tlf.
+358 9 6861 80
Fax
+358 9 6861 8210