You are here:

Evropská agentura pro chemické látky

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) přispívá ke zlepšování kvality života prostřednictvím zajišťování bezpečného používání chemických látek v Evropě. Jsme jednou z agentur Evropské unie:

Agentura ECHA má stěžejní roli v rámci uplatňování zásadních právních předpisů EU o chemických látkách ve prospěch lidského zdraví a životního prostředí, inovace a konkurenceschopnosti.

Agentura ECHA byla zřízena v roce 2007 a sídlí ve finských Helsinkách. Jsme moderní organizací vycházející z vědeckých poznatků, která se díky rychlému rozvoji stala jednou z největších agentur EU.

Činnost agentury

Úkolem agentury ECHA je zajistit jednotné uplatňování nařízení EU pro oblast chemických látek, tj. nařízení REACH a nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP), v rámci celé Evropské unie.

  • Pomáháme podnikům plnit požadavky vyplývající z právních předpisů o chemických látkách.
  • Prosazujeme bezpečné používání chemických látek.
  • Zabýváme se problematikou chemických látek vzbuzujících obavy.
  • Poskytujeme informace o chemických látkách.

Chemické produkty jsou všude kolem nás – jsou nepostradatelné při výrobě nejrůznějších produktů, od čisticích prostředků nebo oblečení po televizory. Mají zásadní význam pro naše hospodářství a přímý vliv na náš blahobyt, přinášejí však také nebezpečí, která ještě dostatečně neznáme.

Díky právním předpisům EU pro oblast chemických látek nyní disponujeme jedinečnou databází, která obsahuje informace o chemických látkách používaných v Evropě. Pomocí lepšího porozumění nebezpečím, která chemické látky představují, mohou podniky dále snižovat rizika a přispívat k bezpečnému používání těchto látek. V obchodech si můžete vyžádat informace o látkách vzbuzujících mimořádné obavy Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu   English (en) , které by mohly být obsaženy ve spotřebním zboží, jež kupujete. Látky vzbuzující obavy budou také ve stále větší míře nahrazovány bezpečnějšími alternativami. Vy i prostředí, ve kterém žijete, budete lépe chráněni, a to doma i v zaměstnání.

Založena: 1. června 2007

Harm Koster:
Geert Dancet

Evropská agentura pro chemické látky

Kontaktní údaje

Adresa

Annankatu 18

FI-00120 Helsinki

Suomi/Finland

Tel
+358 9 6861 80
Fax
+358 9 6861 8210