You are here:

Европейска агенция по химикалите

Европейската агенция по химикали (ECHA) работи в областта на повишаване на качеството на живота, като гарантира безопасна употреба на химикалите в Европа. Ние сме агенция на Европейския съюз.

ECHA е в основата на прилагането в ЕС на съвременното законодателство в областта на химичните вещества в полза на здравето на човека и околната среда, иновацията и конкурентоспособността.

ECHA е основана през 2007 г. със седалище в Хелзинки, Финландия. Ние сме съвременна научно ориентирана организация, която се разрасна бързо в една от най-големите агенции на ЕС.

Каква е нашата работа

Задачата на ECHA е да гарантира съгласувано прилагане на регламентите на ЕС в областта на химичните вещества, REACH и Класифициране, етикетиране и опаковане (CLP), в Европа.

  • Ние помагаме на дружествата да спазват законодателството в областта на химичните вещества
  • Ние подобряваме безопасната употреба на химикалите
  • Ние разглеждаме химикалите, пораждащи безпокойство
  • Ние предоставяме информация за химикалите

Химичните продукти са около нас — те са в основата на производството на всичко — от продукти за почистване или облекла до телевизори. Те са от съществено значение за нашата икономика и оказват пряко влияние върху нашето благосъстояние, но ние все още не разбираме добре опасностите, които крият.

Благодарение на законодателството на ЕС в областта на химичните вещества вече разполагаме с уникална база данни, която съдържа информация относно химичните вещества, използвани в Европа. Разбирайки по-добре опасностите от химикалите, дружествата могат допълнително да понижат рисковете и да допринесат за безопасната им употреба. В магазините можете да поискате информация за веществата, пораждащи сериозно безпокойство Избор на превод за предходната връзка   English (en) , които е възможно да се съдържат в купуваните от вас потребителски стоки. Веществата, пораждащи безпокойство, също ще бъдат все по-често замествани от по-безопасни алтернативни вещества. Вие и вашата околна среда ще бъдете защитени по-добре — в дома ви и на работното ви място..

Създадена: 1 юни 2007 г.

Изпълнителен Директор:
Геерт Данцет

Адрес: Annankatu 18,
00120 Хелзинки, Финландия

Пощенски адрес:
P.O.Box 400
FIN-00121 Хелзинки

Европейска агенция по химикалите

Координати за връзка

Адрес

Annankatu 18

FI-00120 Helsinki

Suomi/Finland

Тел
+358 9 6861 80
Факс
+358 9 6861 8210