You are here:

EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC)

Översikt

 • Uppgift: Förbättra smittskyddet i EU
 • Direktör: Andrea Ammon (tillförordnad)
 • Inrättad: 2005
 • Antal anställda: 290
 • Plats: Stockholm (Sverige)
 • Webbplats: ECDC Visa översättning av föregående länk English (en)

Verksamhet

 • Analyserar och tolkar data från EU-länderna om 52 smittsamma sjukdomar med hjälp av övervakningsdatabasen Tessy.
 • Ger vetenskapliga råd till EU-länderna och EU-institutionerna.
 • Varnar för och analyserar nya hot mot EU.
 • Samordnar europeiska utbildningsprogram för interventionsepidemiologi (Epiet Visa översättning av föregående länk English (en) ) och mikrobiologi för folkhälsa (Euphem Visa översättning av föregående länk English (en) ).
 • Hjälper EU-länderna att förbereda sig för sjukdomsepidemier.
 • Anordnar den årliga europeiska Escaidekonferensen om tillämpad infektionsepidemiologi, som pågår i tre dagar.

Organisation

Myndigheten har en

Den består av fem enheter Visa översättning av föregående länk English (en) :

 • Chefsforskarens enhet
 • Stöd till övervakning och insatser
 • Kapacitet och kommunikation inom folkhälsa
 • Förvaltning och samordning av resurser (personal, ekonomi, juridik)
 • It-enheten

Arbetssätt

Myndigheten sammanställer övervakningsdata och ger råd om 52 anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar och om epidemier och hot mot folkhälsan. ECDC har egna experter och samarbetar dessutom med nätverk och folkhälsomyndigheter i Europa.

ECDC driver tre viktiga system:

ECDC samarbetar också med andra EU-byråer och organisationer, bland annat

Målgrupper

 • Folkhälsoaktörer i Europa:
  • Nationella och andra folkhälsomyndigheter i EU/EES
  • EU-institutionerna
  • Andra beslutsfattare
 • Folkhälsoaktörer utanför Europa: yrkesverksamma, forskare, internationella organisationer och nationella myndigheter
Kontaktuppgifter till- Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar

Kontakt

Adress

Tomtebodavägen 11A

Solna

Sverige

Tfn
+46 8 586 010 00
Fax
+46 8 586 010 01
Länkar
Sociala nätverk