Navigacijska pot

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni

Center je bil ustanovljen z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta št. 851/2004 z dne 21. aprila 2004. Delovati je začel 20. maja 2005.

Naloga centra je pomoč pri krepitvi obrambe Evrope pred nalezljivimi boleznimi, kot so influenca, SARS in HIV/AIDS. Deluje z majhno ekipo zaposlenih, vendar ima tudi razširjeno mrežo partnerjev po vsej EU in državah članicah EGP/EFTA. ECDC sodeluje z nacionalnimi organi zdravstvenega varstva za krepitev in razvoj spremljanja bolezni po vsej celini in sistemov zgodnjega obveščanja. S takim sodelovanjem ECDC združuje medicinsko znanje v Evropi, da lahko oblikuje veljavno znanstveno mnenje o tveganjih, ki izhajajo iz novih in pojavljajočih se nalezljivih bolezni.

Naloge centra vključujejo:

  1. povečanje zmogljivosti Skupnosti in posameznih držav članic za varovanje zdravja ljudi s preprečevanjem in obvladovanjem bolezni pri ljudeh;

  2. delovanje na lastno pobudo v primeru izbruha nalezljivih bolezni neznanega izvora, ki ogrožajo Skupnost;

  3. zagotavljanje dopolnjevanja in koherentnosti ukrepov na področju javnega zdravja s povezovanjem nalog in odgovornosti držav članic, institucij EU in zadevnih mednarodnih organizacij.

Marc SPRENGER,
Direktor

Naslov:
ECDC
171 83 Stockholm
Švedska

Naslov za obiskovalce:
Tomtebodavägen 11A
Solna, Sweden

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?