You are here:

Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor

Centrul a fost instituit prin Regulamentul (CE) nr. 851/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 aprilie 2004. Acesta şi-a început activitatea în data de 20 mai 2005.

Misiunea centrului este de a contribui la consolidarea protecţiei Europei împotriva bolilor infecţioase, cum ar fi gripa, SARS şi HIV/SIDA. Acesta dispune de un personal de bază restrâns, dar de o reţea extinsă de parteneri din întreaga UE şi din statele membre ale SEE/AELS. ECDC lucrează în parteneriat cu organismele naţionale de protecţie a sănătăţii în scopul consolidării şi dezvoltării sistemelor de supraveghere a bolilor şi de alertă rapidă la nivelul continentului. Datorită acestei colaborări, ECDC concentrează cunoştinţele la nivel european în domeniul sănătăţii, în scopul de a elabora avize ştiinţifice autorizate referitoare la riscurile asociate bolilor infecţioase noi şi emergente.

Sarcinile centrului includ:

  1. consolidarea capacităţii Comunităţii şi a statelor membre de a proteja sănătatea umană prin prevenirea şi controlul bolilor umane;

  2. luarea de măsuri din proprie iniţiativă în situaţia în care Comunitatea este ameninţată de epidemii de boli contagioase de origine necunoscută;

  3. garantarea de acţiuni complementare şi coerente în domeniul sănătăţii publice, prin asigurarea legăturii între sarcinile şi responsabilităţile statelor membre, ale instituţiilor UE şi ale organizaţiilor internaţionale competente.

Marc SPRENGER,
Director

Adresa poştală:
ECDC
171 83 Stockholm
Suedia

Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor

Date de contact

Adresă

Tomtebodavägen 11A

Solna

Sverige

Tel
+46 8 586 010 00
Fax
+46 8 586 010 01
Linkuri