You are here:

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

Centrum powołano na podstawie rozporządzenia nr 851/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. ECDC rozpoczęło działalność 20 maja 2005 r.

Jego zadaniem jest zwiększenie ochrony przed chorobami zakaźnymi, np. grypą, SARS oraz HIV/AIDS. Ma niewielką liczbę pracowników, lecz szeroką sieć współpracowników w państwach członkowskich UE oraz EOG/EFTA. We współpracy z krajowymi organami ochrony zdrowia ECDC działa na rzecz wzmocnienia i rozwoju nadzoru epidemiologicznego oraz systemów wczesnego ostrzegania. Dysponuje zatem specjalistyczną wiedzą pozwalającą mu wydawać wiarygodne ekspertyzy na temat zagrożeń związanych z aktualnymi i nowymi chorobami zakaźnymi.

Zadania Centrum:

  1. zwiększenie zdolności Wspólnoty oraz państw członkowskich w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego poprzez zapobieganie chorobom i ich kontrolę;

  2. działanie z własnej inicjatywy w przypadku pojawienia się choroby zakaźnej nieznanego pochodzenia zagrażającej Wspólnocie;

  3. zapewnienie uzupełniających się i spójnych działań w dziedzinie zdrowia publicznego przy uwzględnieniu zadań i obowiązków państw członkowskich, instytucji unijnych oraz właściwych organizacji międzynarodowych.

Marc SPRENGER,
Dyrektor

Adres do korespondencji:
ECDC
171 83 Stockholm
Szwecja

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

Dane kontaktowe

Adres

Tomtebodavägen 11A

Solna

Sverige

Tel
+46 8 586 010 00
Faks
+46 8 586 010 01
Linki