Kruimelpad

Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding

Het centrum werd opgericht bij Verordening 851/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004. Het werd operationeel op 20 mei 2005.

De doelstelling van het centrum is Europa's weerstand tegen infectieziekten, zoals griep, SARS en HIV/AIDS te versterken. Het heeft een klein aantal vaste medewerkers maar beschikt over een uitgebreid netwerk van partners door de hele EU en de EER/EVA-landen. Het ECDC werkt samen met nationale instellingen voor gezondheidsbescherming om systemen voor surveillance en vroegtijdige waarschuwing op het niveau van het hele continent te ontwikkelen en te versterken. Door middel van dit soort samenwerking bundelt het ECDC Europa’s kennis op gezondheidsgebied, zodat het toonaangevende wetenschappelijke adviezen betreffende de risico's van nieuwe en opkomende infectieziekten kan ontwikkelen.

De taken van het centrum zijn onder meer:

  1. de vergroting van de capaciteit van de Gemeenschap en de afzonderlijke lidstaten om de volksgezondheid te beschermen middels de preventie en beheersing van ziekten bij de mens;

  2. op eigen initiatief handelen wanneer besmettelijke ziekten van onbekende oorsprong uitbreken en de Gemeenschap bedreigen;

  3. het verzekeren van een aanvullend en samenhangend optreden op het gebied van de volksgezondheid door ervoor te zorgen dat de taken en verantwoordelijkheden van de lidstaten, de EU-instellingen en de betrokken internationale organisaties op elkaar aansluiten.

Marc SPRENGER,
Directeur

Postadres:
ECDC
171 83 Stockholm
Zweden

Bezoekadres:
Tomtebodavägen 11A
Solna, Zweden

CONTACT

Algemene inlichtingen

Bel
00 800 6 7 8 9 10 11 Nadere informatie

E-mail ons uw vragen

Contactgegevens instellingen, bezoekersdiensten, persdiensten

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

JaNee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?