You are here:

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC)

Pārskats

 • Uzdevums: uzlabot Eiropas aizsardzību pret infekcijas slimībām
 • Direktore: Andrea Ammona (pienākumu izpildītāja)
 • Dibināšanas gads: 2005
 • Darbinieku skaits: 290
 • Atrašanās vieta: Stokholma (Zviedrija)
 • Tīmekļa vietne: ECDC Izvēlieties saites tulkojumu English (en)

Ko šī iestāde dara?

 • Analizē un interpretē datus no ES dalībvalstīm par 52 lipīgajām slimībām, izmantojot Eiropas Uzraudzības sistēmu (TESSy).
 • Sniedz zinātniskas konsultācijas ES valstu valdībām un iestādēm.
 • Nodrošina jaunu veselības apdraudējumu agrīnu atklāšanu un analīzi.
 • Koordinē Eiropas Epidemioloģisko intervences pasākumu mācību programmu ( EPIET Izvēlieties saites tulkojumu English (en) ) un Eiropas programmu sabiedrības veselības mikrobioloģijas mācībām ( EUPHEM Izvēlieties saites tulkojumu English (en) ).
 • Palīdz ES valstu valdībām sagatavoties slimību uzliesmojumiem.
 • Rīko Eiropas zinātnisko konferenci par infekcijas slimību lietišķo epidemioloģiju (ESCAIDE). Tā notiek katru gadu un ilgst 3 dienas.

Struktūra

ECDC sastāvs:

Organizācijas struktūru Izvēlieties saites tulkojumu English (en) veido 5 nodaļas:

 • vadošā zinātnieka birojs,
 • uzraudzība un atbalsts reaģēšanai,
 • rīcībspēja sabiedrības veselības jomā un saziņa,
 • resursu pārvaldība un koordinācija,
 • informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Kā šī iestāde strādā?

Tas sniedz novērošanas datus un zinātniskus padomus par 52 paziņojamām lipīgām slimībām, to uzliesmojumiem un apdraudējumu sabiedrības veselībai. Aģentūras zināšanas nāk no tajā strādājošiem speciālistiem, Eiropas mēroga slimību novērošanas tīkliem un par sabiedrības veselību atbildīgām valsts iestādēm.

ECDC uztur 3 svarīgas sistēmas. Katra no tām attiecas uz savu slimību kontroles jomu:

Centrs cieši sadarbojas ar citām ES aģentūrām un ar ES nesaistītām organizācijām, piemēram:

Kas ir ieguvēji?

 • Pirmkārt, Eiropas sabiedrības veselības darbinieki —
  • sabiedrības veselības aprūpes iestādes ES un EEZ (valsts un zemākā līmenī),
  • ES iestādes,
  • citi Eiropas politikas veidotāji,
 • sabiedrības veselības speciālisti, zinātnieki, starptautiskās organizācijas un valsts iestādes ārpus Eiropas.
Eiropas slimību profilakses un kontroles centrs

Kontaktinformācija

Adrese

Tomtebodavägen 11A

Solna

Sverige

Ta-lr
+46 8 586 010 00
Fakss
+46 8 586 010 01
Saites
Sociālie tīkli