Naršymo kelias

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras

Centras įsteigtas 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 851/2004 ir pradėjo veikti 2005 m. gegužės 20 d.

Jo paskirtis – Europoje padėti stiprinti apsaugos priemones nuo infekcinių ligų, pavyzdžiui, gripo, SŪRS ir ŽIV/AIDS. Centre dirba nedaug nuolatinių darbuotojų, bet jis turi partnerių tinklą visoje ES, taip pat EEE bei ELPA šalyse. ECDC partneriai yra ir nacionalinės sveikatos apsaugos įstaigos, su kuriomis bendradarbiaudamas Centras siekia visame žemyne sustiprinti ir plėtoti ligų priežiūros ir išankstinio perspėjimo sistemas. Taip bendradarbiaudamas ECDC telkia Europos žinias apie sveikatą siekdamas gauti autoritetingas mokslines išvadas dėl naujų infekcinių ligų keliamo pavojaus.

Pagrindiniai Centro uždaviniai:

  1. stiprinti visos Bendrijos ir valstybių narių gebėjimus saugoti žmonių sveikatą, vykdyti ligų prevenciją ir kontrolę;

  2. veikti savo iniciatyva, jeigu Bendrijai gresia nežinomos užkrečiamos ligos protrūkis;

  3. susiejant valstybių narių, ES institucijų ir atitinkamų tarptautinių organizacijų uždavinius ir atsakomybės sritis užtikrinti, kad visuomenės sveikatos srityje būtų imamasi papildomų ir nuoseklių veiksmų.

Marc SPRENGER,
Direktorius

Pašto adresas:
ECDC
171 83 Stockholm
Švedija

Adresas:
Tomtebodavägen 11A
Solna, Sweden

KONTAKTAI

Bendra informacija

Kreipkitės nemokamu tel.
00 800 6 7 8 9 10 11 Informacija apie skambučius

Siųskite klausimus e. paštu

Lankymasis ES institucijose ir jų kontaktiniai duomenys, kontaktinė informacija žiniasklaidai

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

TaipNe

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?