You are here:

Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ

A Központot a 2004. április 21-i 851/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel hozták létre. Működését 2005. május 25-én kezdte meg.

Feladata Európa fertőző betegségekkel – többek között influenza, SARS és HIV/AIDS – szembeni védelmi képességének fejlesztése. Kis létszámú saját alkamazottal rendelkezik, de kiterjedt partnerhálózata van az EU, illetve EEA/EFTA tagállamokban. Az ECDC együttműködést tart fenn a nemzeti egészségvédelmi testületekkel az egész Európára kiterjedő betegségfigyelő és korai figyelmeztető rendszerek erősítése és fejlesztése érdekében. Ezen együttműködés keretében az ECDC összegyűjti az európai egészségügyi ismereteket annak érdekében, hogy iránymutató tudományos véleményt lehessen kialakítani az új és terjedő fertőző betegségek által képviselt kockázatokról.

A központ feladatai:

  1. Az emberi betegségek megelőzése és figyelése révén a Közösség és az egyes tagállamok emberi egészségvédelmi képességének javítása;

  2. saját kezdeményezésre intézkedések meghozatala, ha a Közösséget ismeretlen eredetű fertőző betegség kitörése fenyegeti;

  3. A tagállamok, az EU intézmények és az érintett nemzetközi szervezetek feladat- és hatásköreinek összefogásával kiegészítő és összehangolt fellépés biztosítása a közegészségügy területén.

Marc SPRENGER
Igazgató

Postai cím:
ECDC
171 83 Stockholm
Sweden

Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ

Elérhetőségi adatok

Cím

Tomtebodavägen 11A

Solna

Sverige

Tel
+46 8 586 010 00
Fax
+46 8 586 010 01
Linkek