You are here:

Europski centar za prevenciju i nadzor bolesti (ECDC)

Europski centar za prevenciju i nadzor bolesti (ECDC) osnovan je Uredbom Europskoga parlamenta i Vijeća 851/2004 Odaberi prijevod prethodne poveznice   български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) od 21. travnja 2004. S radom je započeo 20. svibnja 2005.

Zadaća je Centra pridonijeti obrani Europe od zaraznih bolesti kao što su influenza, SARS i HIV/AIDS. Centar ima mali broj zaposlenika, ali raspolaže razgranatom mrežom partnera diljem EU-a i u državama članicama EGP-a/EFTA-e. U suradnji s nacionalnim zdravstvenim tijelima radi na uspostavi i jačanju sustava za nadzor bolesti i rano uzbunjivanje na razini cijele Europe. Takvom suradnjom Centar udružuje medicinska znanja u Europi kako bi se mogla donijeti pouzdana znanstvena mišljenja o rizicima koje predstavljaju nove i novootkrivene zarazne bolesti.

Zadatci Centra uključuju:

  1. izgradnju sposobnosti Zajednice i država članica pojedinačno da zaštite ljudsko zdravlje prevencijom i nadzorom bolesti

  2. samoinicijativno djelovanje u slučaju izbijanja zaraznih bolesti nepoznatoga podrijetla koje ugrožavaju Zajednicu

  3. osiguranje komplementarnosti i usklađenosti mjera u području zaštite javnoga zdravlja povezivanjem zadataka i odgovornosti država članica, institucija EU-a i odgovarajućih međunarodnih organizacija.

Marc SPRENGER,
direktor

Poštanska adresa:
ECDC
171 83 Stockholm
Švedska

Europski centar za prevenciju i nadzor bolesti

Kontaktni podaci

Adresa

Tomtebodavägen 11A

Solna

Sverige

Tel
+46 8 586 010 00
Faks
+46 8 586 010 01
PovezniceLinkovi