Europski centar za prevenciju i nadzor bolesti (ECDC)

Europski centar za prevenciju i nadzor bolesti (ECDC) osnovan je Uredbom Europskoga parlamenta i Vijeća 851/2004 od 21. travnja 2004. S radom je započeo 20. svibnja 2005.

Zadaća je Centra pridonijeti obrani Europe od zaraznih bolesti kao što su influenza, SARS i HIV/AIDS. Centar ima mali broj zaposlenika, ali raspolaže razgranatom mrežom partnera diljem EU-a i u državama članicama EGP-a/EFTA-e. U suradnji s nacionalnim zdravstvenim tijelima radi na uspostavi i jačanju sustava za nadzor bolesti i rano uzbunjivanje na razini cijele Europe. Takvom suradnjom Centar udružuje medicinska znanja u Europi kako bi se mogla donijeti pouzdana znanstvena mišljenja o rizicima koje predstavljaju nove i novootkrivene zarazne bolesti.

Zadatci Centra uključuju:

  1. izgradnju sposobnosti Zajednice i država članica pojedinačno da zaštite ljudsko zdravlje prevencijom i nadzorom bolesti

  2. samoinicijativno djelovanje u slučaju izbijanja zaraznih bolesti nepoznatoga podrijetla koje ugrožavaju Zajednicu

  3. osiguranje komplementarnosti i usklađenosti mjera u području zaštite javnoga zdravlja povezivanjem zadataka i odgovornosti država članica, institucija EU-a i odgovarajućih međunarodnih organizacija.

Marc SPRENGER,
direktor

Poštanska adresa:
ECDC
171 83 Stockholm
Švedska

Adresa za posjete:
Tomtebodavägen 11A
Solna, Švedska

KONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?