You are here:

Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus

Keskus perustettiin 21. huhtikuuta 2004 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella 851/2004. Se aloitti toimintansa 20. toukokuuta 2005.

Keskuksen tehtävänä on auttaa parantamaan Euroopan suojautumiskeinoja tartuntataudeilta kuten influenssa, SARS ja HIV/AIDS. Sen pysyvän henkilöstön määrä on pieni, mutta sillä on laaja yhteistyökumppaneiden verkosto EU:ssa ja ETA-/EFTA-valtioissa. ECDC tekee yhteistyötä kansallisten terveydensuojeluviranomaisten kanssa tautien Euroopan laajuisten seuranta- ja varhaisvaroitusjärjestelmien vahvistamiseksi ja kehittämiseksi. Tämän yhteistyön avulla keskus yhdistää terveyden alaan liittyvän tietämyksen Euroopassa. Näin se pystyy antamaan arvovaltaisia tieteellisiä lausuntoja uusiin tartuntatauteihin liittyvistä riskeistä.

Keskuksen tehtävänä on:

  1. parantaa yhteisön ja yksittäisten jäsenvaltioiden mahdollisuuksia suojella ihmisten terveyttä tautien ehkäisyn ja valvonnan avulla;

  2. toimia omasta aloitteestaan silloin kun tuntematonta alkuperää olevat tarttuvat taudit uhkaavat yhteisöä;

  3. varmistaa täydentävä ja johdonmukainen toiminta kansanterveyden alalla yhdistäen jäsenvaltioiden, EU:n toimielinten ja asian kannalta olennaisten kansainvälisten järjestöjen tehtävät ja vastuut.

Marc SPRENGER
Pääjohtaja

Postiosoite:
ECDC
171 83 Stockholm
Sverige

Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus

Yhteystiedot

Osoite

Tomtebodavägen 11A

Solna

Sverige

P.
+46 8 586 010 00
F.
+46 8 586 010 01
Linkit