You are here:

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus

Ülevaade

 • Ülesanded: Tugevdada Euroopas kaitsevõimet nakkushaiguste vastu
 • Direktor: Andrea Ammon (kohusetäitja)
 • Asutamisaasta: 2005
 • Töötajate arv: 290
 • Asukoht: Stockholm (Rootsi)
 • Veebisait: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus Valige lingiga seotud tõlked English (en)

Tegevusvaldkonnad

 • Anaüüsib ja tõlgendab ELi liikmesriikide andmeid 52 nakkuhaiguse ja -seisundi kohta, kasutades Euroopa seiresüsteemi (TESSy).
 • Annab teaduslikku nõu ELi valitsustele ja institutsioonidele.
 • Tagab tekkivate ohtude varajase tuvastamise ja analüüsi ELis.
 • Koordineerib epidemioloogiaalase sekkumise Euroopa programmi (EPIET Valige lingiga seotud tõlked English (en) ) ja rahvatervise mikrobioloogiaalast Euroopa koolitusprogrammi (EUPHEM Valige lingiga seotud tõlked English (en) ).
 • Aitab ELi valitsustel valmistuda ette haiguspuhanguteks.
 • Korraldab Euroopa teaduskonverentsi nakkushaiguste rakendusliku epidemioloogia kohta (ESCAIDE), mis toimub igal aastal ning mis kestab 3 päeva.

Struktuur

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus koosneb:

Keskuse organisatsioonilise struktuuri Valige lingiga seotud tõlked English (en) moodustavad 5 üksust:

 • juhtivteaduri büroo;
 • järelevalve ja reageerimise toetamine;
 • rahvatervisealane suutlikkus ja teabevahetus;
 • ressursside haldamine ja koordineerimine
 • info- ja sidetehnoloogia.

Töömeetodid

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus annab seireandmeid ja teaduslikku nõu 52 teatamiskohustusliku nakkushaiguse ja -seisundi, haiguspuhangute ja rahvatervise ohu kohta. Amet kasutab enda töötajate, üleeuroopaliste võrkude ja riiklike tervishoiuasutuste kogemusi ja teadmisi.

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus haldab 3 peamist süsteemi, millest igaüks hõlmab konkreetset haigustõrje valdkonda:

Amet teeb tihedat koostööd kõigi teiste ELi ametite ja ELi väliste organisatsioonidega, sealhulgas:

Kasusaajad

 • rahvatervise valdkonnas tegutsevad asutused Euroopas, eelkõige
  • riiklikud ja piirkondlikud rahvaterviseasutused ELis/EMPs;
  • ELi institutsioonid;
  • muud Euroopa tasandi poliitikakujundajad;
 • rahvatervise valdkonna töötajad, rahvusvahelised organisatsioonid ja riiklikud ametiasutused väljaspool Euroopat.
Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus

Kontakt

Aadress

Tomtebodavägen 11A

Solna

Sverige

Tel
+46 8 586 010 00
Faks
+46 8 586 010 01
Viidad
Suhtlusvõrgustikud