Navigatsioonitee

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus

Keskus asutati Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. aprilli 2004. aasta määrusega 851/2004. Keskus alustas tööd 20. mail 2005.

Keskuse ülesanne on aidata tugevdada nakkushaiguste, näiteks gripi, SARSi ja HIV/AIDSi vastast kaitset Euroopas. Keskuse personal on väikesearvuline, kuid keskusel on suur koostööpartnerite võrgustik nii ELi kui ka EMP/EFTA riikides. Keskus teeb koostööd riikide tervisekaitseametitega, et tugevdada ja arendada haiguste järelevalve ja varajase hoiatamise süsteemi kogu kontinendil. Selles koostöös jagab keskus Euroopa tervisekaitsealaseid teadmisi, et levitada uute nakkushaigustega kaasnevate riskide kohta usaldusväärset ja teaduslikult põhjendatud teavet.

Keskuse peamised ülesanded on:

  1. parandada ühenduse ja liikmesriikide suutlikkust kaitsta inimeste tervist haiguste ennetamise ja kontrollimise kaudu,

  2. võtta omal algatusel meetmeid kui ühendust ohustavad tundmatud nakkushaigused,

  3. tagada tervisekaitse täiendavad ja sidusad meetmed lähtudes liikmesriikide, ELi institutsioonide ja asjakohaste rahvusvaheliste organisatsioonide ülesannetest ja vastutusest.

Direktor:
Marc SPRENGER

Aadress:
Tomtebodavägen 11A
Solna, Rootsi

Postiaadress:
ECDC
171 83 Stockholm
Sweden

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?