You are here:

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)

Oversigt

 • Rolle: At styrke Europas forsvar mod smitsomme sygdomme
 • Direktør: Andrea Ammon (fungerende)
 • Oprettet i: 2005
 • Antal medarbejdere: 290
 • Placering: Stockholm
 • Website: ECDC Vælg oversættelse af det forrige link English (en)

Hvad laver det?

 • Analyserer og fortolker data fra EU-landene om 52 overførbare sygdomme og tilstande gennem det europæiske overvågningssystem (TESSy).
 • Giver videnskabelig rådgivning til regeringer og institutioner i EU.
 • Sikrer tidlig påvisning og analyse af nye trusler i EU.
 • Koordinerer European Programme for Intervention Epidemiology Training (EPIET-programmet Vælg oversættelse af det forrige link English (en) ) og European Programme for Public Health Microbiology Training (EUPHEM-programmet Vælg oversættelse af det forrige link English (en) ).
 • Hjælper EU-landendes regeringer med at forberede sig på syddomsudbrud.
 • Afholder ESCAIDE, den videnskabelige konference om anvendt epidemiologi vedrørende infektionssygdomme, over tre dage hvert år.

Struktur

ECDC består af:

Organisationsstrukturen Vælg oversættelse af det forrige link English (en) består af 5 enheder:

 • Kontoret for forskning
 • Støtte til overvågning og indsats
 • Kapacitet på folkesundhedsområdet og kommunikation
 • Ressourceforvaltning og koordinering
 • Informations- og kommunikationsteknologi

Hvordan arbejder det?

Det giver overvågningsdata og videnskabelig rådgivning om de 52 anmeldelsespligtige overførbare sygdomme og tilstande, udbrud af sygdomme og trusler mod folkesundheden. Agenturet henter ekspertise og viden fra sine egne eksperter, fælleseuropæiske sygdomsnetværk og nationale offentlige organer.

ECDC driver 3 vigtige systemer, der dækker forskellige områder inden for sygdomskontrol:

Centret arbejder tæt sammen med alle EU's øvrige agenturer og andre organisationer, herunder:

Hvem har gavn af det?

 • Aktørerne på sundhedsområdet i Europa, især
  • Nationale, regionale og kommunale offentlige sundhedsinstitutioner i EU/EØS
  • EU's institutioner
  • Andre europæiske politiske beslutningstagere
 • sundhedsfagligt personale, forskere, internationale organisationer og nationale myndigheder uden for Europa
Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme

Kontakt

Adresse

Tomtebodavägen 11A

Solna

Sverige

Tlf.
+46 8 586 010 00
Fax
+46 8 586 010 01
Links
Sociale netværk