You are here:

Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията

Центърът е създаден чрез Регламент на Европейския парламент и Съвета 851/2004 от април 2004 г. Влиза в действие на 20 май 2005 г.

Неговата цел е да съдейства за повишаване на защитата в Европа срещу инфекциозни болести от типа на инфлуенца, ТОРС и СПИН. Центърът се състои от малък екип, но разполага с широка партньорска мрежа в ЕС и страните членки на европейската икономическа зона (EEA/EFTA). Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията работи в сътрудничество с националните институции по здравеопазване с цел разработване на системи за континентално наблюдение и навременно предпазване. Чрез такова едно сътрудничество Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) обединява знанието на Европа в областта на здравеопазването с цел да разработи авторитетни научни мнения относно рисковете, настъпващи при нововъзникнали инфекциозни болести.

Дейностите на центъра включват:

  1. Подобряване капацитета на Общността и страните членки индивидуално да опазват човешкото здраве чрез превенция и контрол върху човешките болести;

  2. предприемане на действия по негова инициатива при епидемии от заразни болести от непознат характер, заплашващи Общността;

  3. Осигуряване на допълнителни и съгласувани действия в областта на общественото здраве, чрез обединяване на дейностите и отговорностите на страните членки, институциите на ЕС и съответните международни организации.

Марк Спренгър,
Директор

Пощенски адрес:
ECDC
171 83 Стокхолм
Швеция

Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията

Координати за връзка

Адрес

Tomtebodavägen 11A

Solna

Sverige

Тел
+46 8 586 010 00
Факс
+46 8 586 010 01
Връзки