You are here:

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego jest agencją Unii Europejskiej powołaną do realizacji określonych zadań nadzorczych i wykonawczych w zakresie bezpieczeństwa lotniczego. Agencja tworzy kluczową część strategii Unii Europejskiej mającej na celu wprowadzenie i utrzymanie wysokiego jednolitego poziomu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego w Europie.

Misja Agencji zakłada dwa cele. Polegać one będą na dostarczaniu Komisji Europejskiej technicznej wiedzy poprzez pomoc w przygotowywaniu projektów przepisów w zakresie bezpieczeństwa lotniczego oraz na służeniu pomocą przy technicznych aspektach zawieranych odpowiednich umów międzynarodowych.

Ponadto Agencja została wyposażona w prawo wykonywania pewnych zadań wykonawczych związanych z bezpieczeństwem lotniczym, tj. certyfi kacji produktów lotniczych i organizacji zaangażowanych w ich projektowanie, produkcję i konserwację. Te działania certyfi kacyjne mają na celu zapewnienie zgodności ze zdatnością do lotu i normami ochrony środowiska.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego przyznaje certyfi katy produktom z zakresu całego lotnictwa cywilnego, w tym lotnictwa ogólnego i biznesowego. Warto odnotować, że swym zakresem Agencja nie obejmuje środków ochrony i bezpieczeństwa na pokładach (zapobiegania nielegalnym działaniom przeciwko lotnictwu cywilnemu, tj. porwaniom, uprowadzeniom). Kwestię tę reguluje prawo wspólnotowe stosowane przez państwa członkowskie.

Prawo wspólnotowe stanowi, że w przyszłości kompetencje agencji powinny stopniowo być rozszerzane na inne dziedziny bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego, w szczególności na operacje lotnicze i udzielanie licencji członkom załóg lotniczych. Po raz pierwszy kompetencje agencji rozszerzono na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. Rozszerzenie uprawnień dotyczyło użytkowania w powietrzu, licencjonowania załóg lotniczych oraz udzielania zezwoleń użytkownikom z państw trzecich.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego została ustanowiona rozporządzeniem (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2002 r. (Dz.U. L 240 z 7.9.2002 Odaberi prijevod prethodne poveznice   dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) polski (pl) suomi (fi) svenska (sv) PDF uchylone rozporządzeniem (WE) nr 216/2008).

Rok utworzenia: 2002
Dyrektor wykonawczy: Patrick Ky

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego

Kontakt

Adres

Konrad-Adenauer-Ufer 3
D-50668 Köln

Tel
+49 221 8999 000
Faks
+49 221 8999 099
Linki