You are here:

Európai Repülésbiztonsági Ügynökség

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség az Európai Unió egyik, a repülésbiztonság területén specifi kus szabályozási és irányítási feladatokkal megbízott ügynöksége. A szervezet kulcsszerepet játszik az Európai Uniónak az Európán belüli polgári repülésbiztonság egyformán magas szintjének létrehozására és fenntartására irányuló stratégiájában.

Az ügynökség küldetése kettős: egyrészt az Európai Bizottság szakmai tanácsadó testületeként működik: segítséget nyújt a repülésbiztonságra vonatkozó szabálytervezetek kidolgozásában különböző területeken, és szakmailag megalapozza a megfelelő nemzetközi megállapodásokat.

Másrészt az ügynökség jogkörébe tartozik bizonyos, a repülésbiztonsággal kapcsolatos irányítási feladatok végrehajtása, mint pl. a repüléstechnikai termékek és a tervezésükben, gyártásukban és karbantartásukban részt vevő szervezetek minősítése. Ezen minősítési tevékenység szavatolhatja, hogy a termékek megfelelnek a repülésbiztonsági és környezetvédelmi szabványoknak.

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség az egész polgári légi forgalom terén minősíti a termékeket, ideértve az általános és üzleti célú légi forgalmat is. Fontos megjegyezni, hogy hatásköre nem terjed ki a légi forgalom biztonságára (azaz a polgári légi forgalom megelőző védelmére olyan törvénytelen akciók ellen, mint pl. a repülőgép-eltérítés). Ez a hatáskör a tagországok által alkalmazott közösségi szabályozás keretébe tartozik.

A közösségi jogalkotó már döntést hozott arra vonatkozóan, hogy hosszú távon az ügynökség hatáskörét fokozatosan a polgári repülésbiztonság összes többi területére, többek között a légi üzemben tartásra és a repülőszemélyzet engedélyeztetésére is ki kell terjeszteni. Az ügynökség hatáskörének kiterjesztésében az első lépést a 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet jelenti, amely a repülőszemélyzet engedélyezését, a légi üzemben tartáshoz kapcsolódó hatósági feladatokat és a harmadik országokbeli üzemben tartók engedélyezését az ügynökség feladatai közé emeli.

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökséget a polgári repülés terén a közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló 2002. július 15-i 1592/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hozta létre (HL L 240., 2002. 09. 07. Az előző linken elérhető szöveg fordításai   dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) polski (pl) suomi (fi) svenska (sv) PDF; hatályon kívül helyezte a 216/2008/EK rendelet).

Alapítás éve:  2002. július 15.
Ügyvezető igazgató: Patrick Ky

Európai Repülésbiztonsági Ügynökség

Kapcsolatfelvétel

Cím

Ottoplatz 1

D-50679 Köln

Deutschland

Tel
+49 221 8999 000
Fax
+49 221 8999 099
Linkek